Για άλλα δύο χρόνια παραχωρείται το κτήριο «Σχολή Παπαφλέσσα» στην Περιφέρεια

Για άλλα δύο χρόνια παραχωρείται το κτήριο «Σχολή Παπαφλέσσα» στην Περιφέρεια

Παράταση για άλλα δύο χρόνια, έως το Νοέμβριο του 2025, δόθηκε στην παραχώρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου της χρήσης, άνευ ανταλλάγματος, του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Καλαμάτα επί των οδών Φαρών, Κρήτης, Κανάρη και Ηροδότου (Πρώην Σχολή Παπαφλέσσα) και συγκεκριμένα για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Το κτήριο έχει παραχωρηθεί, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών, για όσο καιρό διαρκούν τα έργα ανακαίνισης του Διοικητηρίου.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και της Οικονομικής Επιτροπής Πελοποννήσου, η αρχική σύμβαση παραχώρησης του κτηρίου υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2021 και είχε διάρκεια 2 χρόνια. Με τις αποφάσεις εγκρίθηκε παράταση για άλλους 24 μήνες, ήτοι έως 10/11/2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο ανακατασκευής του κτηρίου του Διοικητηρίου Μεσσηνίας.

Οι εργασίες ανακατασκευής του Διοικητηρίου ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2023 (η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Αύγουστο) και το έργο έχει χρόνο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια. Ωστόσο, υπάρχει δέσμευση ότι στόχος είναι να μην εξαντληθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, ενώ το έργο θα παραδίδεται τμηματικά, ανά όροφο που θα ολοκληρώνεται.

Στόχος είναι το Διοικητήριο να γίνει ανεξάρτητο ενεργειακά και απολύτως φιλικό προς τους εργαζομένους σε αυτό, αλλά και προς τους πολίτες που θα το επισκέπτονται.