Καιρίδης σε Μαντά: «Ταχύτερο πλαίσιο για εργάτες γης και μετανάστευση από το 2024»

Καιρίδης σε Μαντά:  «Ταχύτερο πλαίσιο για εργάτες γης και μετανάστευση από το 2024»

Με το νέο Κώδικα Μετανάστευσης, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1η/1/2024, μαζί με τη χρήση νέων τεχνολογικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί (αναβάθμιση του ΟΠΣ Μετανάστευση) για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης των τίτλων διαμονής, απαντά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο σημαντικό πρόβλημα που έχει ανακύψει με την έλλειψη εργατών γης.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υπουργείου σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς.

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, «με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών, έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας (Κ.τ.Π. Α.Ε.) την υλοποίηση έργου για την αξιοποίηση εξωτερικού παρόχου αναφορικά με υπηρεσίες λήψης βιομετρικών δεδομένων και επίδοσης των τίτλων διαμονής». Με τον τρόπο αυτό αναμένεται από την κυβέρνηση, αφενός, να υπάρξει επιτάχυνση της διαδικασίας μετάκλησης των εργατών γης που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενή τομέα και, αφετέρου, να διασφαλιστεί ο επαρκής έλεγχος και η ομαλή παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών που δέχεται η χώρα.

Στην απάντηση του υπουργείου προς τον κ. Μαντά, γίνεται επίσης αναλυτική αναφορά στις διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας με το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο για εργάτες γης, καθώς και για την υπό εξέλιξη διερεύνηση με άλλες χώρες, όπως το Πακιστάν και η Ινδία, καθώς και άλλες τρίτες χώρες μεταναστευτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.

Ειδικά με το Πακιστάν, οι επαφές έχουν προχωρήσει περισσότερο μέσα από την υπογραφή «δήλωσης προθέσεων, ώστε να ξεκινήσουν σχετικές διερευνητικές συζητήσεις, αφενός για τη συνεργασία σε όλους τους τομείς της μετανάστευσης και, αφετέρου, για τη διερεύνηση του ενδεχομένου να υπογραφεί συμφωνία για τη μετανάστευση και την κινητικότητα».

Τέλος, όπως σημειώνεται από το υπουργείο, ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών διαμορφώνεται πλέον ανά Περιφέρεια και όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία, χωρίς να απαιτείται τυχόν μεταφορά θέσεων από μία Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη.

Παράλληλα, τονίζεται ότι «εφόσον υπάρξουν νέες ανάγκες στο πλαίσιο της εποχικής εργασίας στον πρωτογενή τομέα και τον τομέα του τουρισμού, σε συνεργασία με το επισπεύδον υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα εξεταστεί η κάλυψη των αναγκών νέων αιτημάτων».