Καταργούνται οι αντικειμενικές αξίες από το 2024

Καταργούνται οι αντικειμενικές αξίες από το 2024

Από το 2024 αυτόματη αυξομείωση, ανάλογα με τις τιμές αγοράς

Στην κατάργηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προχωρεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο), αντικαθιστώντας το σημερινό σύστημα με ένα νέο, σύμφωνα με το οποίο οι τιμές-εφορίας των ακινήτων θα αυξομειώνονται αυτόματα, ανάλογα με τις τιμές αγοράς.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία «Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (στο εξής ΟΓΣ-CAMA), στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση της αξίας ακινήτων.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Μητρώο Ακινήτων, ένα σύστημα που θα καθορίζει τις τιμές-εφορίας των ακινήτων με βάση πλέον τις τιμές της αγοράς και όχι με βάση τις αντικειμενικές τιμές, όπως συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, θα καταργηθούν οι αντικειμενικές αξίες και θα αντικατασταθούν από το νέο σύστημα, το οποίο θα καθορίζει τις τιμές με τις οποίες θα επιβάλλονται φόροι μεταβίβασης και φόροι κατοχής ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη κ.λπ.) και συνολικά 20 φόροι που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα πληροφορείται και στη συνέχεια θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος είναι οι όποιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές αγοράς των ακινήτων να μεταφέρονται αυτόματα στις φορολογικές τιμές των ακινήτων, είτε πρόκειται για αυξήσεις είτε πρόκειται για μειώσεις.

Πως θα πληροφορείται – Που θα βρίσκει τα στοιχεία

Θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από διάφορες «πηγές» για τις μεταβολές των τιμών των ακινήτων:

1. Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.

2. Τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.

3. Την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των τραπεζών για την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που γίνονται μέσω αυτών, με τη λήψη δανείων. Κάθε τράπεζα εκτιμά η ίδια την αξία των ακινήτων που δανειοδοτεί.

4. Τους συμβολαιογράφους.

5. Την πορεία των ενοικίων, οι αυξομειώσεις των οποίων αποτελούν μια από τις ενδείξεις των τιμών αγοράς των ακινήτων.

6. Την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων, από τις ιδιωτικές εταιρείες Real Estate.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος