Νέα αρχιτεκτονική επιδόματος ανεργίας: Σταθερό και μεταβλητό, με πλαφόν στα 1.300 ευρώ

Νέα αρχιτεκτονική επιδόματος ανεργίας: Σταθερό και μεταβλητό, με πλαφόν στα 1.300 ευρώ

Το πρώτο εξάμηνο του 2024 θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της νέας αρχιτεκτονικής του επιδόματος ανεργίας, που θα συνδέεται με τον προηγούμενο μισθό και ασφαλιστικό βίο του ανέργου. Συγκεκριμένα, το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την απόλυση θα δίδεται στον άνεργο αυξημένο ποσό επιδόματος – πιο κοντά στο μισθό του – το οποίο θα μπορεί να μειώνεται σταδιακά, όσο περνούν οι μήνες, χωρίς όμως να πέφτει κάτω από το σημερινό επίπεδο των 479 ευρώ ανά μήνα.

ΣΤΑ 1.300 Ευρώ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
Σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζεται η Δ.Υ.Π.Α. και βασίζονται στις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη (Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία – Έκθεση Επιτροπής Πισσαρίδη), το επίδομα θα διακρίνεται σε δύο μέρη, το σταθερό και το μεταβλητό. Και τα δύο μαζί θα υπερβαίνουν τα 600 ευρώ, αναλόγως των ετών εργασίας, ενώ θα ισχύει και πλαφόν στα 1.300 ευρώ.

Όσα περισσότερα χρόνια έχει διανύσει ο άνεργος στην αγορά εργασίας, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίδομα που θα λάβει. Στόχος είναι η ενεργή αναζήτηση εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο αναμένεται να θεσπιστεί ως υποχρέωση του ανέργου να είναι διαθέσιμος για κατάρτιση και έτοιμος να επανενταχθεί εκ νέου στην αγορά εργασίας το ταχύτερο δυνατό.

Σήμερα το επίδομα ανεργίας χορηγείται για 5 έως 12 μήνες, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι. Το ποσό της επιδότησης είναι σταθερό για όλους (479 ευρώ) και συναρτάται με τον κατώτατο μισθό. Το επίδομα λαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό ανέργων, που φτάνει μόλις το 10% των εγγεγραμμένων ανέργων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ
Η πρόταση Πισσαρίδη προβλέπει κυμαινόμενο τρόπο υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας, χωρίς να είναι συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, αλλά με τις προηγούμενες αμοιβές του ανέργου.

Προτείνεται:

•επίδομα ανεργίας στο 55% του μέσου μηνιαίου μισθού του ανέργου στα προηγούμενα 3 έτη με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ.

•διάρκεια του αυξημένου επιδόματος στους 6 μήνες – αντί για 12 μήνες που είναι σήμερα – και πληρωμή υπό την προϋπόθεση ο άνεργος να αναζητά ενεργά εργασία ή να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης.

•Αν ο άνεργος μετά τους 6 μήνες δεν έχει βρει δουλειά, θα λαμβάνει για διάστημα έως 6 μήνες ή έως ότου βρει δουλειά, αν αυτό συμβεί νωρίτερα, το επίδομα ανεργίας στο επίπεδο που είναι σήμερα, δηλαδή στο 55% του κατώτατου μισθού.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος