Ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας στην Τριφυλία

Ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας στην Τριφυλία

Προσοχή και ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα πλέον από τους ελαιοπαραγωγούς

Ολοκληρώθηκαν οι δολωματικοί ψεκασμοί δακοκτονίας στην περιοχή ευθύνης της ΔΑΟΚ Τριφυλίας και πλέον χρειάζεται προσοχή και ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα από τους παραγωγούς, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο ευνοούν την ανάπτυξη και εξέλιξη του δάκου.

Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Τριφυλίας αναγράφεται: «Ολοκληρώθηκε για την περιοχή ευθύνης της διεύθυνσής μας το πρόγραμμα εκτέλεσης δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας. Σημειώνουμε ότι οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη και εξέλιξη του δάκου. Κατόπιν αυτού οι ελαιοπαραγωγοί, ιδιαιτέρως αυτοί που θα καθυστερήσουν τη συγκομιδή, αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη μέριμνα αντιμετώπισης του δάκου για τα ελαιοπερίβολά τους. Σε ελαιώνες όπου το μοκροκλίμα ευνοεί την εμφάνιση υψηλής υγρασίας, η περίοδος που διανύουμε είναι ευνοϊκή για προσβολή του ελαιοκάρπου από τις μυκητολογικές ασθένειες όπως το γλοιοσπόριο. Κατόπιν αυτών οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προχωρούν σε ψεκασμούς με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, παραποτάμιες, παρόχθιες περιοχές και ελαιώνες που μετά από έλεγχο εμφανίζονται στον ελαιόκαρπο αρχόμενα συμπτώματα προσβολών), σύμφωνα με τις συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Κατά τους ψεκασμούς θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των σκευασμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής».

Του Ηλία Γιαννόπουλου