Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 2ο Συμπόσιο για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 2ο Συμπόσιο για Βιώσιμη  Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία

Το 2ο Συμπόσιο με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία» διοργανώνουν το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και τα ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» την Τρίτη 21 Νοεμβρίου (11.00-15.00) στο κεντρικό αμφιθέατρο των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Κόμβο Αντικαλάμου στην Καλαμάτα.

Στόχος του συμποσίου είναι η ανάδειξη των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας στο σύγχρονο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον, όπου η υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα κληθούν να συνδέσουν την πορεία της επιστημονική έρευνας με την υφιστάμενη γνώση και τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων σε ζητήματα ESG και Κυκλικής Οικονομίας.

Ως ομιλητές θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, καθώς και στελέχη εταιρειών.

Το δε συμπόσιο απευθύνεται τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όσο και σε επιχειρηματίες και πολίτες της Καλαμάτας, αλλά και ευρύτερα του Νομού Μεσσηνίας.