Παράταση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας

Παράταση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας

Σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας κατά 3 μήνες, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2024.

Για το ίδιο έργο ενέκρινε: Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, υπερβατικό ως προς την αρχική σύμβαση κατά 11.601,66 ευρώ, οφειλόμενο στην πρόβλεψη αύξησης της αναθεώρησης και επιπλέον ποσού 43.927,09 ευρώ για την 1η συμπληρωματική σύμβαση.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικού ποσού 328.389,95 ευρώ, που συμπεριλαμβάνει εν σχεδίω την 1η συμπληρωματική σύμβαση, συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις πραγματικές συνθήκες κατασκευής του έργου, καθώς και τιμολόγηση (κανονισμό) 13 νέων εργασιών απαραίτητων για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ένταξη του έργου έγινε πραγματικότητα ύστερα από αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Πύλου – Νέστορος την 23η Μαρτίου 2022, προς το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σύνταξη της μελέτης για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας» έγινε ύστερα από την Προγραμματική Σύμβαση την 1η Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου».

Έτσι, γίνεται πραγματικότητα ένα επί σειρά ετών αίτημα της κοινωνίας της Χώρας που αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της. Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που θα συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου της Χώρας, θα δώσει ώθηση στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της.