Περ. Πελοποννήσου: “Πονοκέφαλος” η υπερβάλλουσα ποσότητα απορριμμάτων

Περ. Πελοποννήσου: “Πονοκέφαλος” η υπερβάλλουσα ποσότητα απορριμμάτων

Επαναλήφθηκε προχθές στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη η υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, σύσκεψη με θέμα την υπερβάλλουσα ποσότητα απορριμμάτων που προωθήθηκαν προς διαχείριση στη μονάδα της Παλαιόχουνης.

Στην εν λόγω σύσκεψη, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εκπροσώπων του ΦοΔΣΑ, της διαχειρίστριας εταιρείας και υπηρεσιακών στελεχών, καθώς επίσης τεχνικών και νομικών συμβούλων της Περιφέρειας, εξετάστηκε η κατάσταση που διαμορφώνει το γεγονός ότι προωθήθηκαν στην πιο πάνω μονάδα για διαχείριση επιπλέον 40.000 τόνοι απορριμμάτων από την προσδιορισμένη μέγιστη προς διαχείριση ποσότητα, την οποία προβλέπει η ΣΔΙΤ και η δυνατότητα για διαπραγμάτευση της τιμής με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, δεν υπήρξε εισήγηση από την πλευρά του ΦοΔΣΑ, κάτι που είχε τεθεί ως προϋπόθεση στην προηγούμενη σχετική σύσκεψη, την προηγούμενη εβδομάδα.

Ως εκ τούτου, συνέχισε ο Π. Νίκας, δεν υπήρξε απόφαση, ούτε βεβαίως και κάποια εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή. “Προφανώς, η μη ύπαρξη εισήγησης δε θα οδηγήσει σε κάποια διαφορετική τιμή ως προς την υπερβάλλουσα ποσότητα που έχει καταλήξει στη μονάδα της Παλαιόχουνης” είπε ο περιφερειάρχης, ο οποίος πρόσθεσε ωστόσο πως “σε κάθε περίπτωση κρίσιμο ζήτημα στη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί η μείωση της ποσότητάς τους μέσα από διαλογή και ανακύκλωση στην πηγή, με παράλληλο έλεγχο από τους Δήμους και εποπτεία εκ μέρους τους των κάδων, προκειμένου να αποτρέπεται η διάθεση σε αυτούς μπαζών κυρίως”.