«Πράσινο φως» για το έργο στον ποταμό Πάμισο

«Πράσινο φως» για  το έργο στον ποταμό Πάμισο

Προχωρά η αντιπλημμυρική του προστασία

Μια σημαντική εξέλιξη υπήρξε για ένα πολύ μεγάλης σημασίας έργο, που έρχεται να θωρακίσει και να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη μιας μεγάλης ζώνης στην περιοχή του Παμίσου.

Με έργα τεράστιας αξίας, λοιπόν, δόθηκε το “πράσινο φως” μέσω της ΑΕΠΟ για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης ζώνης που τέμνει εγκάρσια την κεντρική ζώνη της Μεσσηνίας.

Η περιοχή του έργου υπάγεται κατά κύριο λόγο στο Δήμο Μεσσήνης και κατά μικρότερο μέρος στο Δήμο Καλαμάτας.

Στο δε αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται ειδικότερα:

α) Η διευθέτηση του Παμίσου από το φράγμα Άρι μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα σε μήκος 9 χλμ. περίπου

β) Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 χλμ. περίπου

γ) Η διευθέτηση του ρέματος Άρι από τη γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο 18 (Μεσσήνη- Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου

δ) Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων

ε) Ο έλεγχος τόσο της υφιστάμενης λειτουργίας του φράγματος Άρι επί του Παμίσου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, όσο και της κατασκευής του φράγματος, βάσει του οποίου -και εφόσον απαιτηθεί- θα εκπονηθεί μελέτη έργων συντήρησης.

Επίσης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων στο φράγμα θα συνταχθεί εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας.

στ) Η περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής των εκβολών του Παμίσου και της παρόχθιας ζώνης, από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της γέφυρας Καλαμάτας – Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου χλμ., καθώς και περιοχής της εκβολής του αντιπλημμυρικού αύλακα στο Κουλντούκι της Μπούκας.

ζ) Η βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του Παμίσου και

η) Η κατασκευή πεζογέφυρας στον Πάμισο, η οποία θα συνδέει τη δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης.