Προχωρά από ΥΠΠΟ η αποκατάσταση του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων

Προχωρά από ΥΠΠΟ η αποκατάσταση του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων

Προχωρούν οι διαδικασίες αποκατάστασης του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων από το υπουργείο Πολιτισμού.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της απόφασης του υπουργείου Πολιτισμού να εκπονήσει τις μελέτες αποκατάστασης του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων (Δεκέμβριος 2019), που αποτέλεσε Αρχηγείο Εθνικής Αντίστασης Νότιας Μεσσηνίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1941-1944), κλιμάκιο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (ΥΝΕΜΤΕ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου, υποστηριζόμενο από τοπογράφο μηχανικό της Υπηρεσίας Νεωτέρων Ηπείρου, έκανε αυτοψία και συνέταξε μελέτη αρχιτεκτονικής αποτύπωσης με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας (Ιούλιος 2020).

Ακολούθως, η ΥΝΕΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου υπέβαλε αίτημα (Ιούλιος 2022) προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του υπουργείου Πολιτισμού για τη χρηματοδότηση του έργου «Ωρίμανση μελετών (Γεωλογική, Στατική, Η/Μ, Αρχιτεκτονική πρόταση) για την αποκατάσταση του διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Δήμου Πύλου-Νέστορος και επανάχρησή του ως Μουσειακού Χώρου, Παρατηρητηρίου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Εστίας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Επιμορφωτικών Δράσεων» (Ιούλιος 2022). 

Βάσει του αιτήματος αυτού, εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού το ποσό των 42.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των μελετών αποκατάστασης μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Απρίλιος 2023), ενώ το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την ΥΝΕΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Στη βάση αυτών, η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποκατάστασης του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων απέστειλε αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού (Οκτώβριος 2023), ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας και στήριξης του μνημείου.  Ακολούθως, η Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων απάντησε εγγράφως (Νοέμβριος 2023) ότι το έργο «Ωρίμανση μελετών αποκατάστασης διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων» θα ξεκινήσει το 2024, καθώς έχει εγκριθεί το ποσό των 42.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ΥΝΕΜΤΕ Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου θα ικανοποιήσει το αίτημα για λήψη μέτρων στερέωσης του κτηρίου.

Αίτημα στο Δήμο Πύλου Νέστορος
Με βάση τις θετικές αυτές αποφάσεις του υπουργείου Πολιτισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποκατάστασης του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου, με αφορμή τα 80 έτη (1944 – 2024) από το τέλος των δράσεων του Αρχηγείου Εθνικής Αντίστασης Νότιας Μεσσηνίας και λαμβάνοντας υπόψη το Νόμο 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/8.4.1999), σύμφωνα με τον οποίο έχει καθιερωθεί η 9η Μαΐου (ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου) ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 κατά του ναζισμού και του φασισμού, θα αποστείλει άμεσα αίτηση – πρόταση προς το Δήμο Πύλου Νέστορος, ώστε η εν λόγω επέτειος να έχει πλέον ως επίκεντρο των εκδηλώσεων το διατηρητέο σχολείο, με την κατάθεση στεφάνων, καθώς συμβολίζει την ενότητα των Ελλήνων και τον αγώνα για ελευθερία.