Προσωρινός ανάδοχος για τα έργα βελτίωσης στο δρόμο Ασπρόχωμα – Θουρία

Προσωρινός ανάδοχος για τα έργα  βελτίωσης στο δρόμο Ασπρόχωμα – Θουρία

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το δεύτερο πρακτικό για την κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά στην εκτέλεση του έργου για τη «Βελτίωση- Συντήρηση 7ης εθνικής οδού, τμήμα Ασπρόχωμα – Θουρία», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή, προσωρινός μειοδότης του έργου αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κορινθιακή Τεχνική Κατασκευαστική ΙΚΕ» με μέση έκπτωση 32%.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε το πρώτο πρακτικό αποσφράγισης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του μεγάλου έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην 7η επαρχιακή οδό Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα», προϋπολογισμού 903.225,81 ευρώ.

Ο διαγωνισμός έληξε στις 17 Οκτωβρίου και τρεις μέρες μετά έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών.

Δύο εταιρείες κατέθεσαν έγκυρα και ακριβή δικαιολογητικά και σύμφωνα με τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΝΤΑΙΟΣ, Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Τουριστική Λατομική Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία» με μέση ποσοστιαία έκπτωση 2,09%. Η δεύτερη εταιρεία που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον είχε καταθέσει ποσοστό έκπτωσης 1%.