Ψυχολόγοι σε έξι ΕΠΑΛ της Μεσσηνίας

Ψυχολόγοι σε έξι ΕΠΑΛ της Μεσσηνίας

Σε σχολεία της Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κυπαρισσίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Δόμνας Μιχαηλίδου σχετικά με τον καθορισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων, για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Πρόκειται για 232 ΕΠΑΛ (και ομάδες ΕΠΑΛ) στα οποία θα προσληφθούν ισάριθμοι ψυχολόγοι για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Η κάλυψη των θέσεων που προβλέπονται θα γίνει με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Στο πρόγραμμα για τη Μεσσηνία συμμετέχουν τα παρακάτω σχολεία: 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, 4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας, 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας, ΕΠΑΛ Μεσσήνης και Εσπερινό ΕΠΑΛ Καλαμάτας.

Φωτο αρχείου