Στην Καλαμάτα η 15η Πανελλήνια Σύνοδος των ΦοΔΣΑ

Στην Καλαμάτα η 15η Πανελλήνια  Σύνοδος των ΦοΔΣΑ

Την Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), σε συνεργασία με τους κατά τόπους ΦοΔΣΑ, όπου συμμετέχουν εισηγητές και επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στη βιώσιμη διαχείριση και κυκλική οικονομία, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα αστικά στερεά απόβλητα και τους ΦοΔΣΑ καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, της ΚΕΔΕ και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν εφέτος την 15η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, από σήμερα 2 έως 4 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα. Στη Σύνοδο, τίτλος της οποίας είναι  «Διαχείριση απορριμμάτων – Ζητήματα προσαρμογής στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο», συμμετέχει και ο Δήμος Καλαμάτας.

Η 15η Σύνοδος έχει ως κύρια θέματα την προσαρμογή των Μονάδων Διαχείρισης στις νέες απαιτήσεις RRF, τη χρηματοδότηση με το καθεστώς prorata, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΕΚΑ 2021-2027, την εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ ως ολοκληρωμένους, αξιόπιστους και βιώσιμους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και γενικότερα τον προσδιορισμό της μετάβασης της διαχείρισης των απορριμμάτων και του ρόλου των ΦοΔΣΑ την επόμενη μέρα της χώρας μας.