Στο ευρωδικαστήριο η Ελλάδα γιατί δεν έχει επικαιροποιήσει τους χάρτες πλημμύρας

Στο ευρωδικαστήριο η Ελλάδα  γιατί δεν έχει επικαιροποιήσει τους χάρτες πλημμύρας

Τον Ιούλιο έτοιμα τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας από το ΥΠΕΝ

Στο σκαμνί του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, καθώς έχει καθυστερήσει να αναθεωρήσει τους χάρτες διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, οι οποίοι πρέπει να καταδεικνύουν με ακρίβεια την εξέλιξη ενός ακραίου κλιματικού γεγονότος, όπως του Daniel που προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία.

Βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας για τις πλημμύρες τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019, όπως και να έχουν κοινοποιήσει την πράξη τους στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2020. Ωστόσο, η Ελλάδα είχε δημοσιεύσει τα αρχικά σχέδια για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας το 2018, δηλαδή με καθυστέρηση τριών ετών, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία της Οδηγίας (22/12/2015).

Τους τελευταίους χάρτες που αφορούν στη Μεσσηνία και είχε στείλει η Ελλάδα στη σχετική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, είχε παρουσιάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα το «Θάρρος».

Προειδοποιητική επιστολή

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε τις απαιτούμενες πληροφορίες από την Ελλάδα, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το Φεβρουάριο του 2022 και αιτιολογημένη γνώμη το Σεπτέμβριο του 2022. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, καθώς οι υφιστάμενοι χάρτες δεν έχουν επανεξεταστεί.

Οι χάρτες είναι απαραίτητοι για την κατάρτιση αξιόπιστων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, τα οποία θα έπρεπε να είχαν καταρτιστεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021, ώστε να υποβληθούν έως τις 22 Μαρτίου 2022. Έχει κινηθεί, επίσης, διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για την καθυστερημένη έγκριση των εν λόγω σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές Αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς, γι’ αυτό και παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Του χρόνου

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εφικτή, λόγω της βελτίωσης της ψηφιακής ανάλυσης των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και της απαιτούμενης επικαιροποίησης των όμβριων καμπυλών, οι οποίες αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για την ορθή εκτίμηση των ζωνών κινδύνου πλημμύρας, σε συνδυασμό με το χρόνο δημόσιας διαβούλευσης που απαιτείται.

Οι επικαιροποιημένοι Χαρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Κινδύνων Πλημμύρας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έως τον Ιούλιο του 2024.