«Τάφος του Γρύπα Πολεμιστή»: Ευρύτερο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης

«Τάφος του Γρύπα Πολεμιστή»: Ευρύτερο  πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης

Να επανυποβληθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη του Πανεπιστημίου του Cincinnati για την κατασκευή στεγάστρων στον «Τάφο του Γρύπα Πολεμιστή», στον αρχαιολογικό χώρο του Άνω Εγκλιανού, αποφάσισε η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Μία εξ αυτών είναι η μελέτη να επανυποβληθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος προστασίας και ανάδειξης των ταφικών μνημείων του Εγκλιανού.

Όροι
Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ και τη σχετική απόφαση του υπουργείου, η πρόταση του Πανεπιστημίου του Cincinnati πρέπει να επανυποβληθεί με τους ακόλουθους όρους:

-Να εκπονηθεί μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου

-Η ανάδειξη και προστασία του μνημείου να επιχειρηθεί με την αποκάλυψη του περιγράμματος της κάτοψής του και με την τοποθέτηση της καλυπτήριας πλάκας στην προτεινόμενη από την προμελέτη θέση, αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες στερεωτικές εργασίες

-Η πρόταση να προβλέπει την κατασκευή ενός μόνο στεγάστρου, οι διαστάσεις του οποίου θα πρέπει να είναι κατάλληλες, ώστε να προστατεύουν το μνημείο και από πλάγια βροχόπτωση. Τα υλικά κατασκευής, αλλά και η μορφή του στεγάστρου πρέπει να επανεξεταστούν στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος επεμβάσεων. Επίσης, τα ύψη των στοιχείων του στεγάστρου να είναι ικανά για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών.

-Για τη χωροθέτηση καθιστικού πλησίον του τάφου να εξεταστεί η δυνατότητα φυσικής σκιάς που προσφέρουν τα ελαιόδενδρα της περιοχής

-Η πινακίδα πληροφόρησης να τοποθετηθεί κάτω από το στέγαστρο του τάφου.

-Η μελέτη να επανυποβληθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος προστασίας και ανάδειξης των ταφικών μνημείων του Εγκλιανού, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τις υπάρχουσες διαμορφώσεις του αρχαιολογικού χώρου του ανακτόρου του Νέστορος, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής γλώσσας των νέων κατασκευών.

Παρουσίαση
Στο πλαίσιο του ευρύτερου αυτού προγράμματος θα πρέπει:

-Να γίνει αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των υφιστάμενων μνημείων (αρχαιολογική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση), αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των προβλημάτων που παρουσιάζουν

-Να διατυπωθεί η κεντρική ιδέα της πρότασης του προγράμματος και στο πλαίσιο αυτής να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα και η δυνατότητα ανάδειξης των επιμέρους μνημείων

-Να διατυπωθούν οι βασικές προτάσεις των επεμβάσεων αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης των μνημείων, διαμόρφωσης του χώρου και διαχείρισης των ομβρίων υδάτων στο σύνολο του χώρου.