Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στη Καλαμάτα

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στη Καλαμάτα

Υπεγράφη, χθες, από το δήμαρχο Καλαμάτας και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.», σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού μελέτης 230.466,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3228/29-03-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καλαμάτας (Δράσεις τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων)».

Ο δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες του Δήμου Καλαμάτας για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων συνεχίζονται. Όλα αυτά περνούν μέσα από την εφαρμογή καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικήσαμε, λάβαμε απόφαση ένταξης, δημοπρατήσαμε, ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και ξεκινά η κατασκευή του Πράσινου Σημείου».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην  κατασκευή ενός σταθερού Πράσινου Σημείου  εντός οριοθετημένου, περιφραγμένου και κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου στη θέση Ξηρολαγκάδα ή Βάλτος (πλησίον της ΜΟΛΑΚ) της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας.

Εκεί οι δημότες θα μπορούν να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια χρήσιμα υλικά όπως χαρτί/χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Με αυτό τον τρόπο σημαντικές ποσότητες προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρήσιμων υλικών θα μπορούν να συγκεντρώνονται και να αποθηκεύονται προσωρινά στο ΠΣ και κατόπιν να προωθούνται προς εργασίες επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης / ανάκτησης ή άλλες προκαταρτικές εργασίες.