Αποφάσεις για έργα του ΕΣΠΑ υπέγραψε στο πάρα πέντε ο Π. Νίκας

Αποφάσεις για έργα του ΕΣΠΑ υπέγραψε στο πάρα πέντε ο Π. Νίκας

Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας για την υποβολή προς ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 προτάσεων που αφορούν στη δημιουργία στην Καλαμάτα, Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Η δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 1.100.000 ευρώ.

Παράλληλα, με σχετικές αποφάσεις του περιφερειάρχη Π. Νίκα, τροποποιούνται οι εξής πράξεις που αφορούν τη Μεσσηνία:

– στην ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, γ΄ φάση, (πλατεία Υπαπαντής), έργο του ΠΕΠ 2014 – 2021 με δημόσια δαπάνη 876.336,71 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στο οικονομικό αντικείμενο της πράξης.

– στην ανάπλαση της οδού Ναυαρίνου (α΄ φάση) από τη Φαρών ως την Ακρίτα, έργο του ΠΕΠ 2014 – 2021 με δημόσια δαπάνη 650.000 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης, η οποία προσδιορίζεται να είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2024.

– στην αποκατάσταση του Ναού Ταξιαρχών του κάστρου Πολίχνης και του οχυρωματικού του περιβόλου, έργο του ΠΕΠ 2021 – 2027 με δημόσια δαπάνη 800.000 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού και στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης.

– στην αποκατάσταση του Καθολικού και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Μονής Ελληνικών, έργο του ΠΕΠ 2021 – 2027 με δημόσια δαπάνη 550.000 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού, στην αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης.