Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τμήματος στο δρόμο Καλαμάτα – Πύλος

Αποκατάσταση καταρρεύσαντος  τμήματος στο δρόμο Καλαμάτα – Πύλος

Στο πλαίσιο της ενεργού εργολαβίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την αποκατάσταση κατολισθήσεων και κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο του νομού, θα γίνει άμεσα η αποκατάσταση στο τμήμα του πέτρινου τοίχου αντιστήριξης που έχει καταρρεύσει στο δρόμο Καλαμάτα – Πύλος, μετά τον Ριζόμυλο, στην κατεύθυνση προς Πύλο.

Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, δόθηκε ήδη σχετική εντολή και εστάλη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στον ανάδοχο του πιο πάνω έργου ειδική πρόσκληση, με την οποία καλείται -στο πλαίσιο της πιο πάνω εργολαβίας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ- να αποκαταστήσει με σκυρόδεμα το καταρρεύσαν τμήμα του τοίχου αντιστήριξης, σε μήκος τουλάχιστον 10 μέτρων.