Δημιουργία περιφερειακού κέντρου για την κλιματική αλλαγή

Δημιουργία περιφερειακού  κέντρου για την κλιματική αλλαγή

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημοσιοποιήθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη δημιουργία περιφερειακού κέντρου παρακολούθησης δεδομένων της κλιματικής αλλαγής.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, που υπέγραψε την πιο πάνω πρόσκληση, το εν λόγω κέντρο του οποίου επιδιώκεται η δημιουργία, “θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο και για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και στο πεδίο των υποδομών, καθώς στα έργα πρέπει να συνυπολογίζονται πλέον οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή”.

Το έργο αυτό, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), προορίζεται να υλοποιηθεί στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στο πλαίσιο της δράσης που προβλέπει θεσμικά εργαλεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.

Η δε συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ.

Αντικείμενο

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους Ειδικούς Στόχους: Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες και κατολισθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα).

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πυρκαγιές (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα).

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: άλλοι κίνδυνοι, π.χ. καταιγίδες και ξηρασία (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών, των υποδομών και των προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα).

Προτάσεις πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στους Ειδικούς Στόχους: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω δεικτών εκροών και αποτελέσματος: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 300.000 άτομα, πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 120.000 άτομα, πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (εκτός των πλημμυρών ή των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών) 140.000 άτομα.