Δήμος Καλαμάτας: Υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή του υπαίθριου πάρκου ελιάς

Δήμος Καλαμάτας: Υπεγράφη σύμβαση για την  κατασκευή του υπαίθριου πάρκου ελιάς

Υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Ικτίνος ανώνυμη εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών και λοιπών τεχνικών έργων» σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς», προϋπολογισμού μελέτης 587.500 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο, που έλαβε έκπτωση 12,14%, χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ως υποέργο της δράσης «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας», όπως και από δημοτικούς πόρους.

Το έργο

Ο χώρος που θα μετατραπεί σε Υπαίθριο Πάρκο Ελιάς βρίσκεται δυτικά του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, παραπλεύρως του ποταμού Νέδοντα. Με πρωταγωνιστές τα ελαιόδεντρα, το Πάρκο χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Βασικό επίπεδο είναι η στάθμη της εισόδου από όπου ξεκινά το πρώτο μέρος της πορείας που καταλήγει στην Πέργκολα – Info Kiosque. Κατά μήκος αυτής της πορείας ο επισκέπτης θα συναντήσει παλιά αντικείμενα που αφηγούνται την ιστορία της παραγωγής του ελαιολάδου.

Στη μελέτη, ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στο σχεδιασμό του φωτισμού, ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος ευχάριστος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επίσης, έμφαση έχει δοθεί στην προσπελασιμότητα του χώρου από άτομα μειωμένης κινητικότητας. Η μελέτη προτείνει δάπεδα κατασκευασμένα από μη ολισθηρά υλικά και πορείες με ήπιες κλίσεις από 2 έως 5%. Δεν υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές επιπέδων ή μικρά δυσανάγνωστα ρίχτια και όλοι οι χώροι του πάρκου θα είναι προσβάσιμοι.

Οι πινακίδες σήμανσης θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα ύψη ώστε να είναι αναγνώσιμες από όλους, ενώ θα υπάρχει επαρκής φωτισμός ώστε να καθίσταται ο χώρος προσβάσιμος και από άτομα με μειωμένη όραση.

Οι γεωμετρίες των αρχιτεκτονικών στοιχείων θα είναι ομαλές και φιλικές για όλες τις ηλικιακές ομάδες χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνα σημεία για άτομα μειωμένης αντίληψης.