Δήμος Τριφυλίας: Με 10 αντιδημάρχους τη νέα δημοτική περίοδο

Δήμος Τριφυλίας: Με 10 αντιδημάρχους τη νέα δημοτική περίοδο

Με δέκα αντιδημάρχους, τους περισσότερους από συστάσεώς του, μπορεί να επικουρείται ο δήμαρχος Τριφυλίας τη νέα δημοτική περίοδο 2024 – 2028. Κι αυτό θα συμβεί σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) και 118 του ν. 5079/2023 (Α’ 215), οι οποίες επέφεραν αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Οι αντιδήμαρχοι θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου στους οποίους ο ίδιος μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων του. Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και με σαφήνεια στην απόφαση του δημάρχου, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το περιεχόμενο αυτών και τυχόν επικαλύψεων με αρμοδιότητες άλλων αντιδημάρχων.

Εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει και κατά τόπο αρμοδιότητες. Οι αντιδήμαρχοι διακρίνονται σε έμμισθους και άμισθους. Συνολικά, οι αντιδήμαρχοι που δύναται να οριστούν στο Δήμο Τριφυλίας είναι έως δέκα (10), εκ των οποίων οκτώ (8) έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο δήμαρχος Τριφυλίας θα ορίσει δέκα (10) αντιδημάρχους εκ των δεκαπέντε (15) δημοτικών συμβούλων της παράταξής του και τρεις (3) εξ αυτών θα εκλεγούν στο αξίωμα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της ΔΕΥΑΤ και του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλλος Άγρας» αντιστοίχως.

Η.Γ.