Δήμος Τριφυλίας: Στην 49η τακτική συνεδρίαση συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή

Δήμος Τριφυλίας: Στην 49η τακτική συνεδρίαση  συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή

Στην 49η τακτική συνεδρίαση συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας για την Τετάρτη, στη 1.00 μετά το μεσημέρι.

Τα θέματα της συνεδρίασης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής:

1) Τροποποίηση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. οικ. έτους 2023 (έγκριση των αριθ. 51/2023& 58/2023 αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.)

2) Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας και του Παπούλια Κωνσταντίνου

3) Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας στο δήμαρχο Τριφυλίας Γεώργιο Λεβεντάκη

4) Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας στη δημοτική υπάλληλο Σαμόλη Μαργαρίτα

5) Λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση αιτήματος του οφειλέτη «Λατομεία Φιλιατρών Α.Β.Ε.Ε.»  για υπαγωγή του στη ρύθμιση των οφειλών του προς το Δήμο, σύμφωνα με το  Ν.4646/2019

6) Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 1134/06-11-2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, με υπόλογο την Ανδρινοπούλου Γεωργία.

Η.Γ.