Ιατρικός εξοπλισμός από την περ. Πελοποννήσου σε δημόσιες δομές υγείας

Ιατρικός εξοπλισμός από την περ. Πελοποννήσου σε δημόσιες δομές υγείας

Συμβάσεις συνολικής δαπάνης περί τα 57.600 ευρώ για την προμήθεια από την περιφέρεια Πελοποννήσου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και ιατρικών εργαλείων, προς διάθεση σε δημόσιες δομές υγείας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Νίκας -μετά από σχετική εισήγηση από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της περιφέρειας-, υπέγραψε τις εξής συμβάσεις:

– 6.200 ευρώ για αγορά κλιβάνου και 3.000 ευρώ για ιατρικά εργαλεία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης.

– 12.400 ευρώ για λαπαροσκοπικά εργαλεία στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

– 30.000 ευρώ για υπέρηχο στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

– 6.000 ευρώ για ιατρικά εργαλεία για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας.

Επίσης, ο περιφερειάρχης, μετά από εισήγηση του τεχνικού ασφαλείας της Περιφέρειας, υπέγραψε σύμβαση 20.000 ευρώ, το αντικείμενο της οποίας αφορά στην αντιμετώπιση αναγκών και ελλείψεων ως προς ζητήματα ασφαλείας στα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες της, στην Αρκαδία.