“Καψόνια” Νίκα σε Πτωχό με αφορμή την παράδοση- παραλαβή

“Καψόνια” Νίκα σε Πτωχό  με αφορμή την παράδοση- παραλαβή

Από τους υπάλληλους και εντός αυστηριού ωράριου η ενημέρωση του νέου περιφερειάρχη

Έγγραφο προς τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου απέστειλε ο Παναγιώτη Νίκας, με το οποίο ορίζει ότι θα παρέχεται ενημέρωση στο νέο περιφερειάρχη, εν όψει ανάληψης των καθηκόντων του, από 15 έως 29 Δεκεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 1.00 έως 3.00 μετά το μεσημέρι.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το εν λόγω έγγραφο, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και email) των υπαλλήλων, έχει κοινοποιηθεί στον νέο περιφερειάρχη, προκειμένου να απευθυνθεί αρμοδίως.

Στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρονται τα εξής: «Πλήρης ενημέρωση για κάθε θέμα που αφορά στον οποιοδήποτε τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παρέχεται από τις υπηρεσίες της στον εκλεγμένο περιφερειάρχη Πελοποννήσου και σε όποιο από τα μέλη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με σχετικό έγγραφό του προς τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών, τους επισημαίνει πως κατά το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 15 έως και την Παρασκευή 29 τρέχοντος Δεκεμβρίου -κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τη 1.00 έως τις 3.00 το μεσημέρι- οφείλουν “να μεριμνούν για τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε ο εκλεγείς περιφερειάρχης και οι επικεφαλής των επιλαχόντων συνδυασμών να λαμβάνουν, γραπτά ή/και προφορικά, κάθε αιτούμενη πληροφορία και ενημέρωση, κάθε στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των Διευθύνσεων οι οποίες οργανικά ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση στην οποία προΐστανται”.

Επιπλέον, με το ίδιο έγγραφό του, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας καλεί τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες “να συνδράμουν τη συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης, δεδομένης της κρισιμότητας για την ομαλή λειτουργία της Περιφέρειας κατά την έναρξη της περιφερειακής περιόδου 2024 – 2028 σε διοικητικό επίπεδο, καθώς και στο επίπεδο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων”.

Το ίδιο έγγραφο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα, με συνημμένο πίνακα στοιχείων, των οργανικών μονάδων που απαρτίζουν κάθε Γενική Διεύθυνση και των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) του οικείου γενικού διευθυντή, έχει κοινοποιηθεί τόσο προς τον εκλεγμένο περιφερειάρχη όσο και προς τους επικεφαλής των επιλαχόντων συνδυασμών της περιόδου 2024 – 2028.

Εξ άλλου, εν όψει της διαδικασίας της ορκωμοσίας και της εγκατάστασης της Περιφερειακής Αρχής περιόδου 2024 – 2028, με απόφαση του Π. Νίκα -και στο πλαίσιο συνεννόησης με τη νέα Περιφερειακή Αρχή για τη ρύθμιση διοικητικής και οικονομικής φύσεως θεμάτων-, υπεύθυνοι ορίστηκαν, αφενός, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμένος αναπληρωτής του περιφερειάρχη Π. Νίκα και, αφετέρου, η γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αγγελική Πουλοπούλου».