Κέρδισε το στοίχημα των Σχεδίων Βελτίωσης η Τριφυλία

Κέρδισε το στοίχημα  των Σχεδίων Βελτίωσης η Τριφυλία

Στην περιοχή εγκρίθηκαν 166 προτάσεις

Θετικός είναι ο απολογισμός της δράσης για τα Σχέδια Βελτίωσης στην περιοχή της Τριφυλίας, καθώς όχι μόνο δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα, αλλά με την ολοκλήρωση του προγράμματος μετρούν μόνο κέρδη. Στην περιοχή εγκρίθηκαν συνολικά 166 προτάσεις και, ήδη, έχουν πληρωθεί 151 επενδύσεις.

Όπως εξηγεί στην «Ύπαιθρο Χώρα» ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, «επενδύθηκαν 13.614.000 ευρώ, από τα οποία η δημόσια δαπάνη ήταν στα 7.321.000 ευρώ. Ένα χαρακτηριστικό της δυναμικής που είχε η περιοχή της Τριφυλίας στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης είναι ότι το συνολικό ποσοστό της περιοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ξεπερνά το 23%».

Σε θερμοκήπια οι περισσότερες επενδύσεις

Τα πιο πολλά Σχέδια Βελτίωσης αφορούν θερμοκήπια, τα οποία αποκτούν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και την καινοτομία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα. «Δεν είναι τυχαίο ότι στην Τριφυλία υπάρχουν 3.000 στρέμματα θερμοκήπια, ενώ μέσα από τις επενδύσεις από τα Σχέδια Βελτίωσης δημιουργήθηκαν 216 νέα στρέμματα θερμοκηπίων. Πρόκειται για μία αύξηση που πλησιάζει το 10% και αυξάνει τη δυναμική της περιοχής», επισημαίνει ο κ. Παρασκευόπουλος.

Σχολιάζοντας, στο ρεπορτάζ, το πρόγραμμα και αποτιμώντας την αξία του, τονίζει ότι αυτό «πήγε θαυμάσια και είναι σημαντική η μεγάλη απορρόφηση πόρων. Επίσης σημαντικό είναι ότι η πληρωμή έγινε πολύ γρήγορα. Οι επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και σήμερα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης έφτασε το 70%.