«Όλη η πονηριά στον άνθρωπο επιδιώκει ένα πράγμα: να μπορεί να ζει χωρίς υπευθυνότητα»

«Όλη η πονηριά στον άνθρωπο επιδιώκει ένα πράγμα: να μπορεί να ζει χωρίς υπευθυνότητα»

Σέρεν Κίρκεγκορ (1813 – 1855, Δανός φιλόσοφος)