Παράταση μέχρι το Νοέμβριο του 2024 για την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης της Κορώνης

Παράταση μέχρι το Νοέμβριο του 2024 για  την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης της Κορώνης

Και της τοπογραφικής αποτύπωσης του Νομού

Παράταση για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος όσον αφορά στην ολοκλήρωση της μελέτης «Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως Κορώνης», που περιλαμβάνει και την τοπογραφική αποτύπωση του οικισμού της Κορώνης.

Έπειτα από σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος, εγκρίθηκε παράταση μέχρι 20 Νοεμβρίου 2024. Η δε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε το Μάιο του 2021 με την ανάδοχο εταιρεία «Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.».

Σοβαρά προβλήματα

Με την αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης της Κορώνης θα αντιμετωπισθούν σοβαρά προβλήματα που αφορούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και έργα του Δήμου.

Ο οικισμός προϋφίσταται του 1923 και η περιοχή μελέτης αφορά έκταση 105,90 στρεμμάτων. Το ρυμοτομικό σχέδιο της Κορώνης θεσμοθετήθηκε με το από 3/4/1889 Βασιλικό Διάταγμα, ενώ με απόφαση του νομάρχη το 1977 καθορίστηκε το κεντρικό τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού. Εντός του οικισμού οι κυρίαρχες χρήσεις των κτηρίων είναι η κατοικία και οι τουριστικές υποδομές.

Παρότι το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης έχει σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες του δομημένου χώρου, λόγω της παλαιότητάς του έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα ως προς την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να προβεί στη θεώρηση των ρυμοτομικών γραμμών, καθώς παρατηρούνται: Ασυμφωνίες στην ταύτιση σταθερών σημείων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την πραγματική τους θέση και μεγάλες αποκλίσεις στις αποστάσεις των χαράξεων από σταθερά σημεία μεταξύ του σχεδίου και των πραγματικών μετρήσεων.

Κατά συνέπεια, αδυνατεί να εγκρίνει ασφαλώς και να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης, με αποτέλεσμα τόσο οι λοιπές υπηρεσίες του Δήμου να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής, όσο και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να δεσμεύονται από παράλογες ρυμοτομήσεις είτε να αδυνατούν να προβούν σε έκδοση οικοδομικής άδειας.

Στόχοι

Έτσι, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου – Νέστορος κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να προσαρμοστεί στην υπάρχουσα κατάσταση και να διευθετηθούν οι παρατηρούμενες ασυμφωνίες. Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με ψηφιακές και λοιπές σύγχρονες μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του σχεδιασμού, των μεγάλων αναγκών της πόλης, του Εθνικού Κτηματολογίου και οπωσδήποτε της σημερινής διαμορφωθείσας κατάστασης των ιδιοκτησιών και των έργων υποδομής.

Στόχοι της μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου είναι:

-Η προσαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου στην υφιστάμενη κατάσταση που παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις και καθίσταται ανεφάρμοστο σε μεγάλο βαθμό

-Η προσαρμογή στις κατευθύνσεις του ΣΧΟΟΑΠ ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης

-Η ενδυνάμωση – αναβάθμιση του οικισμού με την αναγκαία γη για κοινωνικό εξοπλισμό – πολιτιστικές λειτουργίες, κοινόχρηστους χώρους -, πράσινο και δίκτυα υποδομής

-Η αναγνώριση των στοιχείων ιστορικής μνήμης και η ενσωμάτωσή της στον οικιστικό ιστό

-Η ανάδειξη – αναζωογόνηση της αισθητικής και της λειτουργίας του δημόσιου χώρου

-Η επαύξηση των κεντρικών λειτουργιών και του πρασίνου. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η πρόβλεψη πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης.

Της Βίκυς Βετουλάκη