Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μελετίου και εν μέσω πολυαρίθμου φιλοθρήσκου κόσμου ετελέσθη χθες η εορτή της Αγίας Βαρβάρας εν τω εντός της Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων ευρισκομένω Ιερώ Ναώ.

Ο ναός, στολισμένος με δάφνας, από πρωίας είχε κατακλυσθή από κόσμον και περί την 8 π.μ. ήρχισεν η λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας (ώρα 11η) η εικών της Αγίας Βαρβάρας περιεφέρθη γύρω από το κτήριον του Ναού.

Ο επικεφαλής του μονίμου χορού Λεωνίδας Μποτσάκος απέδειξε δια πολλοστήν φοράν το άφθαστο τάλαντό του εις την ευρωπαϊκήν εκκλησιαστικήν μουσικήν, οι δε αποτελούντες τον χορόν νεαροί, δικαίως εθαυμάσθησαν δια την έκαστος εις το είδος του λαμπράν φωνήν των και την αλματώδη εξέλιξίν των εις την μουσικήν.

ΜAΣ εδόθη επίσης η ευκαιρία να θαυμάσωμεν ιδιαιτέρως τον μπάσο Γεώργιον Βρυώνην ούτινος η αβίαστος και φυσικώς καλλιτεχνική φωνή του κατεγοήτευσε το φιλόθρησκον κοινόν και ο οποίος απέσπασε τα ανυπόκριτα συγχαρητήρια του μουσικού κόσμου.