Πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης σχολείων και αύλειων χώρων

Πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης σχολείων και αύλειων χώρων

Παρατείνεται για δύο χρόνια

Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να παρατείνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 την πρόσκληση επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων. Ειδικότερα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Θοδωρή Λιβάνιου, τροποποιήθηκε σχετικά η πρόσκληση ΙΙ στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό

Αυτό σημαίνει πως Δήμοι που δεν έχουν προλάβει μέχρι τώρα να υποβάλλουν μελέτη χρηματοδότησης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων και των αυλών των σχολείων, έχουν το περιθώριο να το πράξουν έως το τέλος του 2025.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, αφού δίνουν τη δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο στους Δήμους να αξιοποιήσουν την πρόσκληση αυτή και να παρέμβουν, δημιουργώντας λειτουργικότερες και ασφαλέστερες σχολικές μονάδες.