Σε κίνδυνο η σημαντική και σπάνια Ιχθυοπανίδα της Νέδας

Σε κίνδυνο η σημαντική και σπάνια Ιχθυοπανίδα της Νέδας

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Ορεινών Χωριών “Ο Επικούριος Απόλλων”

“Μεγάλη ήταν η έκπληξή μας”, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας Χωρίων Ορεινής Μεσσηνίας «Ο Επικούριος Απόλλων» “όταν είδαμε στη διαδικασία της διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό κοντά στις πηγές της Νέδας και στα έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών,  ότι δεν γνωρίζουν για τα ψάρια στη Νέδα, όταν το ψάρεμα στη Νέδα ήταν στοιχείο της διατροφής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και σήμερα όσοι διαβαίνουν το ποτάμι μπορούν να δουν τα ψάρια”.

Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας και διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης γράφει: «Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, δεν προκύπτει ύπαρξη ιχθυοπανίδας στον ποταμό Νέδα, καθώς στη μοναδική αναφορά που βρέθηκε στις μελέτες PESCA (2001) φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή εξαφάνιση του είδους ψαριού Leuciscus cephalus από τον ποταμό».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας γράφει: «σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας μας αλλά ούτε και στο αρχείο του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την απάντησή του.»

Δεν είχαν λοιπόν τίποτα στο αρχείο τους (!!!), μπορούσαν όμως να ρωτήσουν. Οι απαντήσεις όμως αυτές μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ποτάμι.

Εμείς όμως ρωτήσαμε.

1. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛΚΕΘΕ), με το έγγραφό του με αριθμό πρωτ. ΙΘΑΒΙΠΕΕΥ/7179/1.11.2023, μας ενημέρωσε ότι υλοποιεί ερευνητικό έργο που αφορά την παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων της χώρας , στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ για τα Ύδατα. Στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων, κατά μήκος της Νέδας υπάρχουν 3 σταθμοί δειγματοληψίας(ELIA, NEDA, FIGALIA), όπου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών έχουν καταγραφεί 6 διαφορετικά είδη ψαριών.

2.Μάθαμε ακόμα ότι:

Το προστατευόμενο είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παράρτημα ΙΙ) Πελοποννησιακή Μπριάνα Μπριάνα (Barbus peloponnesius) ή χαμοσούρτης, ζει στη Νέδα.

Το είδος Tropidophoxinellus spartiaticus (Χρυσή Μενίδα), έχει χαρακτηριστεί στη Διεθνή κατηγορία κινδύνου: «Τρωτό VU» και περιέχεται στη σελίδα 147 στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδος (έκδοση 2009).

Στην ιχθυοπανίδα της Νέδας, περιλαμβάνεται το Χέλι Anguilla Anguilla, είδος που κρίνεται Κρισίμως Κινδυνεύον (IUCN).

Στη Νέδα υπάρχει και η Βίδρα, η οποία είναι απειλούμενο είδος και προστατεύεται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Συγκεκριμένα, προστατεύεται από το Π.Δ. 67/81 (ΦΕΚ A 23/1981), ενώ περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ειδών της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (ΙUCN), στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.