Στην αναζωογόνηση και οικονομική ανάπτυξη των χωριών, στοχεύει το ΟΧΕ Ταϋγέτου

Στην αναζωογόνηση και οικονομική ανάπτυξη των χωριών, στοχεύει το ΟΧΕ Ταϋγέτου

Η αναζωογόνηση και η οικονομική ανάπτυξη του Ταϋγέτου, είναι οι βασικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν να επιτευχθούν με το ΟΧΕ Ταϋγέτου (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις), το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027.

Την Τρίτη, με πρωτοβουλία της περιφέρειας Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε στο Τουριστικό του Ταϋγέτου, η πρώτη συνάντηση των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η οποία σηματοδότησε και την έναρξη διαβούλευσης.

Όπως είναι γνωστό, η περιοχή του Ταΰγετου -που υπάγεται διοικητικά στους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης- έχει επιλεγεί ως περιοχή εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

«Κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι επαρκώς αξιολογημένη, ως προς την αναπτυξιακή της προοπτική για την περιοχή και ως προς τις θέσεις εργασίας», τόνισε στην παρέμβασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Δημιουργία θέσεων εργασίας
«Επί 30 χρόνια γίνονταν σχέδια επί χάρτου για την ανάπτυξη του Ταΰγετου και οι όποιες μελέτες και προτάσεις έμεναν στα συρτάρια. Τώρα, είναι σημαντική ευκαιρία», σημείωσε ο κ. Νίκας, υπογραμμίζοντας πως κορυφαία προϋπόθεση για την επιτυχία αυτή τη φορά αποτελεί «η συνεργασία μεταξύ των χωριών και η προτεραιοποίηση των επιδιώξεων», για να τονίσει πως «κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι επαρκώς αξιολογημένη».

Ο περιφερειάρχης διευκρίνισε στη συνέχεια ότι οι βασικοί άξονες που θα κινηθεί η ΟΧΕ Ταϋγέτου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η δημιουργία νέων, αλλά και η συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, όπως βεβαίως και η δημιουργία θέσεων εργασίας στα ορεινά χωριά, σε όλη την περιοχή του Ταϋγέτου μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Σπάρτης.

Σκοπός της συνάντησης, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης, αποτέλεσε η ενημέρωση των κατοίκων -στα χωριά της ανατολικής και της δυτικής περιοχής του Ταϋγέτου, στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλαμάτας και Σπάρτης- σχετικά με την ένταξη της περιοχής τους στην στρατηγική ΟΧΕ. Ένα πρόγραμμα το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του, σημείωσε ο περιφερειάρχης, μπορεί να φθάσει περί τα 40.000.000 ευρώ, από 20 εκατομμύρια για κάθε έναν από τους δύο δήμους.

Παράλληλα, ο κ. Νίκας επισήμανε ότι προκύπτει η δυνατότητα να υπάρξουν και άλλες πιστώσεις, είτε από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027, είτε από τομεακά προγράμματα, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων υπουργείων ενδεχομένως.

Διαβούλευση
«Επιδίωξη της συνάντησης αυτής αποτέλεσε η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, η διαδικασία της οποίας θα συνεχιστεί τόσο στο Δήμο Καλαμάτας, όσο και στο Δήμο Σπάρτης» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης, αναφερόμενος ότι υπάρχουν έξι άξονες στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να υπάρξει δραστηριοποίηση, διευκρινίζοντας πως η στρατηγική επιλογή των έργων θα γίνει από την περιφέρεια.

Κατά την προχθεσινή  συνάντηση παρουσιάστηκαν οι πρόδρομες ενέργειες που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα από την ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου, ενώ έγινε επίσης και μία σύντομη παρουσίαση της πρώτων δεδομένων που έχουν προκύψει.

Οι προτεινόμενοι τέσσερις Άξονες Στρατηγικής που παρουσιάσθηκαν στη συνάντηση είναι οι εξής:

  • Μετάβαση σε βελτιωμένες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στην περιοχή του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου.
  • Προστασία και ανάδειξη του οικολογικού, πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου.
  • Στήριξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης με αξιοποίηση των δυναμικών πεδίων πλεονεκτήματος στην περιοχή ΟΧΕ.
  • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας στην περιοχή ΟΧΕ.

Οι επιλέξιμες Κατηγορίες δράσεων βάσει ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021-2027 είναι οι εξής:

– Προστασία ανάπτυξη-προβολή δημόσιας τουριστικής περιουσίας και υπηρεσιών στον τομέα τουρισμού.

– Προστασία ανάπτυξη-προβολή πολιτισμικής κληρονομιάς και πολιτιστικών υπηρεσιών.

– Προστασία- ανάπτυξη προβολή φυσικής κληρονομιάς και του οικολογικού τουρισμού εκτός από τις περιοχές Natura 2000.

– Υλική ανάπλαση – ασφάλεια δημόσιων χώρων.

– Πρωτοβουλίες εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας εδαφικών στρατηγικών.

– Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης πόρων ΜΜΕ.

– Ανακαίνιση για ενεργειακή απόδοση – μέτρα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με  κριτήρια ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια υποδομή, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα.

Στη συνάντηση για την ΟΧΕ Ταϋγέτου στο Τουριστικό, συμμετείχαν μεταξύ άλλων, οι αντιπεριφερειάρχες Μεσσηνίας Ανδρέας Τσουκαλάς, Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης και Τουρισμού Άννα Καλογεροπούλου, ο εκλεγμένος δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Γόντικας, Ντίνα Νικολάκου, Αντωνία Μπούζα και οι εκλεγμένοι -στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο- σύμβουλοι Μανώλης Μάκαρης και Νίκος Κουτουμάνος, όπως επίσης οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Ταΰγετου, από τους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης, εκπρόσωποι φορέων και σωματείων αλλά και εθελοντικών ομάδων της περιοχής -και από τη Λακωνία και από τη Μεσσηνία-, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, από την ΕΥΔΕΠ και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις περιφερειακές ενότητες Λακωνίας και Μεσσηνίας και από τους Δήμους Καλαμάτας και Σπάρτης.
Β.Β.