Στο 20% η έλλειψη εργαζομένων από τα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου το 2023

Στο 20% η έλλειψη εργαζομένων από τα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου το 2023

Δεν έχουν καταθέσει καμία αίτηση για προσωπικό από τρίτες χώρες

Κανένα ξενοδοχείο της Πελοποννήσου το 2023 δεν κατέθεσε αίτηση για πρόσληψη προσωπικού από τρίτες χώρες για την περίοδο 2024-2025. Αυτό αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, που έγινε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος και αφορά την απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία.

Όπως σημειώνεται στα συμπεράσματα της μελέτης, η έλλειψη προσωπικού αναδείχθηκε στην κορυφή των ζητημάτων που απασχόλησαν την τουριστική βιομηχανία της χώρας το 2023. Οι εργαζόμενοι δεν επέλεξαν αυτό τον τομέα απασχόλησης λόγω της εποχικότητας της εργασίας και των συχνά αντίξοων συνθηκών εργασίας.

Ελλείψεις

Από την έρευνα προκύπτει ότι για το 2023, οι ελλείψεις προσωπικού εκτιμώνται στις 53.229 έναντι των 265.782 θέσεων εργασίας που προβλέπονται στο οργανόγραμμα. Επομένως το ποσοστό των ελλείψεων εκτιμάται στο 20%, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες χρονιές (60.225 θέσεις εργασίας το 2022 και 57.737 θέσεις εργασίας το 2021).

Στην Πελοπόννησο το ποσοστό των ελλείψεων φέτος ήταν στο 20,9%, ενώ πέρυσι ήταν στο 22%.

Σε σχέση με την κατηγορία των ξενοδοχείων, το μεγαλύτερο ποσοστό ελλείψεων παρατηρείται στα ξενοδοχεία 3* (24%) και το μικρότερο τα ξενοδοχεία 5* (14%). Σε απόλυτους αριθμούς οι περισσότερες ελλείψεις καταγράφονται στα 4* ξενοδοχεία (16.381).

Από τις 37 εξεταζόμενες ειδικότητες η κατεξοχήν περιζήτητη είναι αυτή της καμαριέρας καθώς αποτελεί το 16% των προβλεπόμενων θέσεων βάσει οργανογράμματος, το 17% των θέσεων που καλύφθηκαν και το 12% του συνόλου των ελλείψεων.

Το 53% του συνόλου των θέσεων βάσει οργανογράμματος καλύπτουν οι ειδικότητες της Καμαριέρας, του Σερβιτόρου, του Receptionist, του Βοηθού Σερβιτόρου, του Barista, του Λαντζέρη και της Τεχνικής Υποστήριξης. Οι ειδικότητες αυτές αντιστοιχούν στο 52% των θέσεων που καλύφθηκαν και το 45% του συνόλου των ελλείψεων.

Εξειδικευμένο προσωπικό

Ελλείψεις ωστόσο παρατηρούνται και σε εξειδικευμένο προσωπικό και στελέχη σημαντικών για την οργάνωση, τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων ξενοδοχείων.

Οι θέσεις του Γενικού Διευθυντή, Front Office Manager, Λογιστή και Βοηθού Λογιστή, Sales Manager, Housekeeping Director, Προϊσταμένης Ορόφου, Marketing Manager, πληροφορικάριoυ (ΙΤ) και του Sommelier παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά έλλειψης ανά ειδικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Sommelier που εξακολουθεί να αποτελεί την ειδικότητα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έλλειψη (60%) με σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες και με μικρή τάση ανόδου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Γενικά στα εξειδικευμένα στελέχη το ποσοστό ελλείψεων ανά ειδικότητα είναι υψηλό, γεγονός που δείχνει την ανάγκη για τη δημιουργία τέτοιων στελεχών μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Από το σύνολο των ξενοδοχείων, το 35% εμφανίζει έλλειψη σε τουλάχιστον μία θέση καμαριέρας, το 25% εμφανίζει έλλειψη σε τουλάχιστον μία θέση σερβιτόρου, το 21% εμφανίζει έλλειψη σε τουλάχιστον μία θέση receptionist και Barista/Barman-Barwoman και Receptionist, και το 19% εμφανίζει έλλειψη σε τουλάχιστον μία θέση καθαριστή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και λαντζέρη.

Τέλος, ο συνολικός αριθμός προσλήψεων προσωπικού από τρίτες χώρες που οι ξενοδόχοι που έχουν κάνει αίτηση για πρόσληψη αντιστοιχεί στο 19% των ελλείψεων που παρατηρήθηκε το 2023 και αφορά κυρίως μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πάνω από το 75% των ξενοδοχείων αυτών ενδιαφέρονται για την ειδικότητα της καμαριέρας, η οποία και αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των προσλήψεων από τρίτες χώρες.

Της Βίκυς Βετουλάκη