Θετική η έκθεση της OLAF για την Περ. Πελοποννήσου

Θετική η έκθεση της OLAF για την Περ. Πελοποννήσου

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας ανακοίνωσε πως παρέλαβε την έκθεση της OLAF (Eυρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του εν λόγω φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την υλοποίηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Στην έκθεση, η ΟLAF επισημαίνει ότι από την έρευνα δεν προέκυψε για την περιφέρεια Πελοποννήσου ο,τιδήποτε επιλήψιμο αναφορικά με παρατυπίες στην εφαρμογή του πιο πάνω ευρωπαϊκού προγράμματος.