9.598 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από Καλαματιανούς οδηγούς το 2023

9.598 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από Καλαματιανούς οδηγούς το 2023

Απολογισμός δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για το έτος 2023

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, κατά το έτος 2023 έγιναν αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελιών πολιτών, οι εξής δράσεις από τα αρμόδια τμήματα:

Α. Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης

Δέχθηκε 300 τηλεφωνικές καταγγελίες – αιτήματα πολιτών, τα οποία διαβιβάστηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΣΥΚ, όπου πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχοι έλεγχοι από την υπηρεσία ή διαβιβάστηκαν στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Διενήργησε 336 κατ’ οίκον επισκέψεις και πραγματοποίησε 329 θεωρήσεις γνησίου της υπογραφής για δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να μετακινηθούν.

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση συνολικά σε 536 μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (17 Δημοτικά Σχολεία της πόλης).

Παρείχε σε 141 περιπτώσεις συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες (Τεχνική Υπηρεσία, Γεωτεχνικών, Απορριμμάτων και Οχημάτων, Πρόνοια) του Δήμου.

Διενέργησε 47 αυτοψίες σχετικά με εγκαταλειμμένα οχήματα, ενημερώνοντας την αρμόδια υπηρεσία για ενέργειες.

Εκτέλεσε 106 περιπολίες (πρωινές και απογευματινές) στις Δημοτικές Κοινότητες για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και τάξης στους κατοίκους αυτών.

Επεξεργάστηκε 225 αιτήσεις σύμφωνης γνώμης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επεξεργάστηκε 410 έγγραφα αιτήματα πολιτών.

Πραγματοποίησε 585 επιδόσεις σε επιχειρήσεις για ενημέρωση σχετικά με την έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, τις υποχρεώσεις τους ως προς την τήρηση των ΑΔΣ περί κοινοχρήστων χώρων, τις υποχρεώσεις τους για την τήρηση του κανονισμού καθαριότητας, τη χορήγηση προσωρινής άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου κ.ά.

Εισηγήθηκε 28 σημεία της πόλης σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της τεχνικής αστυνόμευσης.

Επιλήφθηκε σε 24 περιπτώσεις και προέβη σε ενέργειες ως προς την προσωρινή άρση επικινδυνότητας και ενημερώνοντας τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.  

Οι διενεργηθέντες έλεγχοι αφορούν όλες τις ασκούμενες από τη Δημοτική Αστυνομία αρμοδιότητες. Ειδικότερα διενεργήθηκαν: Καθημερινοί έλεγχοι βασικών οδών της πόλης από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και έλεγχοι έπειτα από καταγγελίες πολιτών. Βεβαιώθηκαν συνολικά 9.598 παραβάσεις του ΚΟΚ. 296 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος. Έγιναν συστάσεις και στις περιπτώσεις που δε συμμορφώθηκαν βεβαιώθηκαν 33 παραβάσεις περί κανονισμού καθαριότητας.

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σχετικά με τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, συντάχθηκαν 930 εκθέσεις αυτοψίας περί χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, καθώς και περί τελών καθαριότητας και φωτισμού.

194 έλεγχοι τήρησης των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς. Έγιναν συστάσεις και στις περιπτώσεις που δε συμμορφώθηκαν συντάχθηκαν 4 πράξεις βεβαίωσης προστίμων.

Β. Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας-Ενεργειών Ελληνικής και Δημοτική Αστυνομίας Δήμου Καλαμάτας, δέχθηκε συνολικά 4.220 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών – υπηρεσιών, εκ των οποίων οι 2.555 διεκπεραιώθηκαν από το Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, 635 διαβιβάστηκαν στην ΕΛ.ΑΣ και 1.030 περιπτώσεις που περαιώθηκαν από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΣΥΚ. Οι 2.922 αφορούσαν παραβάσεις ΚΟΚ, 47 εγκαταλελειμμένα οχήματα, 194 τήρηση των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και 1.057 λοιπών περιπτώσεων.

Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων μεταξύ Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 403, ήτοι 49 εποχούμενες περιπολίες με το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας για την εξάλειψη της αντικοινωνικής στάθμευσης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ακόμα, 102 πεζές περιπολίες εντός πόλεως από κοινού με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, 102 κλιμάκια ελέγχου στην υπαίθρια αγορά στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο και στην Κεντρική Λαϊκή Αγορά, με αντικείμενο την αστυνόμευση και την καταπολέμηση του παραεμπορίου και, τέλος, 150 κοινές δράσεις περιπολίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας.  

Γ. Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων

Το συγκεκριμένο τμήμα προχώρησε στις παρακάτω πράξεις: 105 βεβαιώσεις εγκατάστασης ΚΥΕ, 140 ελέγχους γνωστοποιήσεων ΚΥΕ, 8 άδειες υπαίθριου εμπορίου, χειροτέχνες, 8 άδειες υπαίθριου εμπορίου, ετήσιας διάρκειας (πανηγύρια), 40 άδειες κοινόχρηστου χώρου και κουβούκλια περιπτέρων, 14 χρηματικοί κατάλογοι για μισθώματα περιπτέρων, 5 βεβαιώσεις ασκήσεως επαγγέλματος (κομμωτές κ.λπ.), 40 εισηγήσεις σε Συλλογικά Όργανα, 2 πρόστιμα και 7 σφραγίσεις σε περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων ΚΥΕ, 25 άδειες παράτασης ωραρίου μουσικής σε ΚΥΕ, 10 άδειες παραστάσεων, 5 άδειες εγκατάστασης – γνωστοποιήσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, κ.λπ.), 750 επιδόσεις εγγράφων, 50 έγγραφες απαντήσεις σε πολίτες ή άλλες υπηρεσίες για διάφορα θέματα.