Airbnb: Τι θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Airbnb: Τι θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Με νέο φορολογικό καθεστώς για τον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2024. Η βασικότερη αλλαγή είναι ότι περίπου 7.500 φορολογούμενοι που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ, ενώ το φορολογητέο εισόδημά τους για το 2024 θα υπολογισθεί με βάση τα τεκμήρια που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα που επιβάλλει ΦΠΑ σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, αν και η Ε.Ε. ετοιμάζει οδηγία με την οποία θα συστήνει στα κράτη-μέλη την επιβολή ΦΠΑ και στη βραχυχρόνια μίσθωση από το 2025.

Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων, θα υπόκεινται σε Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και σε Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση.

Αν και εκδόθηκαν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι από την ΑΑΔΕ, όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθούν να επισημαίνουν τις ασάφειες που υπάρχουν. Όπως, για παράδειγμα, αν η διάκριση περί τριών ακινήτων και πάνω σημαίνει τρία ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) ή τρία ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ακινήτου, που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις).

Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, αν ένας ιδιώτης διαθέτει ένα μεγάλο ακίνητο (άρα ένα ΑΤΑΚ) και μισθώνει στις πλατφόρμες ξεχωριστά τρία από τα δωμάτια του ακινήτου (άρα τρία ΑΜΑ), θα πρέπει να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή όχι;

Τι προβλέπεται για το Τέλος Παρεπιδημούντων

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 εκδόθηκε η απόφαση για το Τέλος Παρεπιδημούντων, που ανέρχεται σε 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων. Η δήλωση θα υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE». Όσοι υπόκεινται σε ΦΠΑ (δηλαδή τα νομικά πρόσωπα) θα υποβάλλουν τη δήλωση κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται και η δήλωση ΦΠΑ. Οι ιδιώτες, που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, θα υποβάλλουν τη δήλωση τελών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου του επομένου έτους. Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Όσοι διαθέτουν καταλύματα σε διαφορετικούς Δήμους, θα πρέπει να δηλώνουν τα αντίστοιχα ποσά τελών ανά Δήμο, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον φόρτο εργασίας.

Η καταβολή του τέλους διαμονής γίνεται εφάπαξ μετά την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη καταβολής τελών, επιβάλλεται προσαύξηση ίση με 2% επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης, η οποία δε θα μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους.

Το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση

Με βάση την απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιανουαρίου 2024, επιβάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και στα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το τέλος επιβαρύνει τον διαμένοντα, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο το τέλος ανέρχεται σε 1,5 ευρώ, ενώ για τις μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. το τέλος είναι 10 ευρώ. Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το τέλος είναι 0,50 ευρώ, ενώ για τις μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. είναι 4 ευρώ. Αντίστοιχα, για τις βίλες τους καλοκαιρινούς μήνες το τέλος ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τους χειμερινούς μήνες στα 4 ευρώ. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ημιδιαμονής, το τέλος επιβάλλεται πλήρες και δεν επιμερίζεται/διαιρείται.

Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου θα πρέπει να εκδίδει απόδειξη είσπραξης προς τον διαμένοντα (ή σε έναν εξ αυτών, αν πρόκειται για πολλούς), όπου θα αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης ή των ιδιωτών, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό του τέλους, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών. Αν μια ομάδα επισκεπτών (π.χ. οικογένεια ή παρέα) έχει κλείσει περισσότερα από ένα δωμάτια ή διαμερίσματα, μπορεί να εκδοθεί ένα παραστατικό για το σύνολο των καταλυμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο. Η απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Το τέλος αποδίδεται από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου». Καθώς φαίνεται, όμως, η φορολογική Αρχή σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής.

Πηγή: powergame.gr