Αναζητούνται… κοινωνική πολιτική και διαφάνεια

Αναζητούνται… κοινωνική πολιτική και διαφάνεια

Η λειτουργία κοινωνικών δομών που παρέχουν υπηρεσίες στις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες αποτελεί βασική παράμετρο για το χαρακτηρισμό μιας σύγχρονης πόλης ως πολιτισμένης.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θεώρησα καθήκον μου να αναδείξω δύο πολύ σημαντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία κοινωνικών δομών και την τήρηση διαφανών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, το πρώτο θέμα αφορούσε στη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση κοινωνικών δομών και την απώλεια σημαντικών πόρων από την Καλαμάτα σχετικά με τα τρία (3) ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν μέχρι την 31/12/2023.

Οι δομές αυτές είναι το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) που θα παρείχε υπηρεσίες σε ΑμεΑ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), καθώς και το πρόγραμμα παροχής προληπτικών υπηρεσιών σε ασθενείς για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Δυστυχώς, παρά τις υποσχέσεις του κ. Βασιλόπουλου και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος, οι δομές αυτές ουδέποτε λειτούργησαν, με αποτέλεσμα να χαθεί από την πόλη μας η ευκαιρία απορρόφησης 3.000.000 ευρώ από την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, ότι δήθεν τα έργα αυτά και οι αντίστοιχοι πόροι δε χάθηκαν επειδή μεταφέρονται ως έργα «γέφυρα» στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή προσπαθεί με λαϊκίστικο τρόπο να απαλλαγεί των ευθυνών της, παραπλανώντας τους Καλαματιανούς πολίτες. 

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: Η μεταφορά αυτών των έργων αυτών ως «γέφυρα» στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στερεί στην Καλαμάτα τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Είναι αδιανόητο, κατά την άποψή μου, η Δημοτική Αρχή να μην αναγνωρίζει τις ευθύνες της και να ολιγωρεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έργα που απευθύνονται στις ευαίσθητες ομάδες των συμπολιτών μας.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορούσε στη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας «Αειφόρος Πόλη».

Ο Αναπτυξιακός αυτός Οργανισμός ιδρύθηκε, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. δημάρχου, για να υλοποιήσει σημαντικά έργα, όπως το πρόγραμμα των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων», καθώς και την Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμου που αφορά στη διαχείριση της πολυσυζητημένης Μαρίνας.

Είναι απαράδεκτο, λοιπόν, να διαπιστώνουμε ότι μετά τόσους μήνες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και βρίσκεται σε ύπνωση. Δυστυχώς, αποδείχτηκε ότι ο Οργανισμός αυτός δε διαθέτει καμία πιστοποίηση, ούτε «ISO», για να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος διαχειριστής και, φυσικά, δε διαθέτει στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή και αύριο το πρωί να μας έδιναν τη Μαρίνα της πόλης δε θα μπορούσε ο Οργανισμός αυτός, που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή, να την κάνει ΤΙΠΟΤΑ!

Για το μόνο για το οποίο έχει μεριμνήσει η Δημοτική Αρχή είναι για συγκεκριμένες προσλήψεις φυσικών προσώπων, χωρίς καν να υπάρχει η απαραίτητη από το νόμο διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και άμεσα να μεριμνήσει για τον ορισμό ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού, στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τη σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το καταστατικό του. 

Η οποιαδήποτε καθυστέρηση και η προσπάθεια διατήρησης του νυν Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν μέλη που δεν είναι πλέον δημοτικοί σύμβουλοι, δημιουργούν πιθανά προβλήματα νομιμότητας, αλλά κυρίως συνθήκες αδιαφάνειας και προσπάθειας συγκάλυψης, που δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του Δήμου.

Του Σπύρου Χανδρινού

Πολιτικού μηχανικού ΕΜΠ, δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Καλαμάτα_Μετά»