Διαγωνισμός για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι της Καλαμάτας

Διαγωνισμός για εκποίηση και απομάκρυνση πλοίου από το λιμάνι της Καλαμάτας

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Μεγαλόχαρη» από το λιμάνι της Καλαμάτας προκήρυξε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στις 12.00 το μεσημέρι. Ως ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) καθορίζεται το ποσό των 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Περισσότερες δε πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και αντίγραφο της διακήρυξης με αποδεικτικό.