Δήμος Δυτικής Μάνης: Συνεδρίαση την Παρασκευή του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Δυτικής Μάνης: Συνεδρίαση την Παρασκευή του Δημοτικού Συμβουλίου

Την προσεχή Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Καρδαμύλη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, πρόκειται να γίνει ορισμός: προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, μελών στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, μελών στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Μάνης (με τον αναπληρωτή του) στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αναπτυξιακή και Κυκλική οικονομία» με διακριτικό τίτλο «Βιώσιμη Πόλη».

Επίσης, θα γίνει εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Δυτικής Μάνης: στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και στις γενικές συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ).