Δήμος Μεσσήνης: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

Δήμος Μεσσήνης: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε o δήμαρχος Μεσσήνης, με τη θητεία τους να ξεκινά ήδη από σήμερα και να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, οι αντιδήμαρχοι του Γιώργου Αθανασόπουλου είναι συνολικά εννέα, επτά έμμισθοι και δύο άμισθοι.

Πρόκειται για τους εξής:
-Δημήτριος Αθανασακόπουλος, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

-Σπυρίδων Κοντοθανάσης, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών, Επίβλεψης και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

-Νικόλαος Ξενογιάννης, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

-Δημήτριος Γαλιάτσος, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

-Ανδρέας Τράκας, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

-Ελένη Τσέλιου – Μουρούφα, έμμισθη αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις αρμοδιότητες σε θέματα Νομικών Υποθέσεων του Δήμου

-Χαράλαμπος Μακρής, έμμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

-Ηλίας Γεωργόπουλος, άμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

-Παναγιώτης Μπεσσής, άμισθος αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες σε θέματα πολιτισμού του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δε ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον ορισμό, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τέλος  όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος.
Π.Μπ.