Δήμος Πύλου-Νέστορος: Ορίστηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι

Δήμος Πύλου-Νέστορος: Ορίστηκαν οι 8 αντιδήμαρχοι

Τους νέους αντιδημάρχους στο Δήμο Πύλου-Νέστορος όρισε ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας, με τη θητεία τους να αρχίζει από χθες και να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, πρόκειται για τους εξής οκτώ με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

1. Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ο κ. Παναγιώτης Μαργιάννης του Μιχαήλ (έμμισθος), με αρμοδιότητες τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίσης, για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

2. Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας ο κ. Ανδρέας Τσεκούρας του Κωνσταντίνου (άμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

3. Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας ο κ. Δημήτριος Γαϊτάνης του Βασιλείου (έμμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. Επίσης, για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.

4. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ο κ. Παναγιώτης Λίγγρης του Κωνσταντίνου (έμμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Επίσης, για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης.

5. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς ο κ. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου (έμμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς για τον Αθλητισμό & τη Νέα Γενιά. Υπεύθυνος λειτουργίας Παιδικών Σταθμών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

6. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας ο κ. Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου (έμμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Αγροτικής – Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας. Επίσης, για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου.

7. Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού εξοπλισμού ο κ. Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα (έμμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου και του Γραφείου Διαχείρισης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Επίσης, για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.

8. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ο κ. Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου (άμισθος), με αρμοδιότητα τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου Διαχείρισης Κοιμητηρίων. Επίσης, για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.

Να σημειωθεί πως οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, ο δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής όλων των εγγράφων και των διοικητικών πράξεων.

Όταν, δε, ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χρονόπουλος.