Δήμος Τριφυλίας: Οκτώ αντιδήμαρχοι και ένας εντεταλμένος σύμβουλος στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων

Δήμος Τριφυλίας: Οκτώ αντιδήμαρχοι και ένας  εντεταλμένος σύμβουλος στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων

Δημοσιεύθηκε χθες το μεσημέρι στη Δι@υγεια, με ΑΔΑ: 6Ν7ΔΩΗΕ-761, η με αριθμό 72/2024 απόφαση δημάρχου Τριφυλίας «Ορισμός αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

Σε αυτή περιλαμβάνονται οκτώ αντιδήμαρχοι και ένας εντεταλμένος σύμβουλος Γαργαλιάνων.

Στους 8 αντιδημάρχους, όπως αναγράφεται στην απόφαση, παρέχεται αντιμισθία, ενώ στον εντεταλμένο σύμβουλο Δ.Ε. Γαργαλιάνων όχι.

Στην ως άνω απόφαση του κ. Λεβεντάκη αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Ορίζει αντιδημάρχους του Δήμου Τριφυλίας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους:

1. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλή, ως αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης)

2. Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, ως αντιδήμαρχο Διοικητικού και ΚΕΠ

3. Μπακούρο Σωτήριο του Γεωργίου, ως αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

4. Κουνάβη Πολυχρόνη του Άγγελου, ως αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου

5. Φρούσο Νικόλαο του Αποστόλου, ως αντιδήμαρχο Παιδείας, Προσχολικής Φροντίδας και Αγωγής, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας

6. Παναγοπούλου Μαρία του Γεωργίου, ως αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού

7. Ανδρινοπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου, ως αντιδήμαρχο Πολιτισμού

8.- Αθανασόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου, ως αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων το δημοτικό σύμβουλο Πρεβεζάνο Γεώργιο του Δημητρίου».

Στην απόφαση αναφέρονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε κάθε έναν εκ των αντιδημάρχων, καθώς και οι αρμοδιότητες αντιδημάρχου που μεταβιβάζονται στον εντεταλμένο σύμβουλο Δ.Ε. Γαργαλιάνων, χωρίς αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του ν. 4555/2018 που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Βλάχος Αντώνιος, κι όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο Μπακούρο Σωτήριο. Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται από 9/1/2024 έως 9/1/2025. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων ανατίθενται σε όλους τους αντιδημάρχους. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο δήμαρχος.

Του Ηλία Γιαννόπουλου