Έκπτωτοι ο επικεφαλής και ένας σύμβουλος της παράταξης «Νέα Δυναμική» του Δήμου Καλαμάτας

Έκπτωτοι ο επικεφαλής και ένας σύμβουλος της παράταξης «Νέα Δυναμική» του Δήμου Καλαμάτας

Την αυτοδίκαιη έκπτωση τεσσάρων συμβούλων από τους Δήμους Καλαμάτας και Πύλου-Νέστορος υπέγραψε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οι τρεις είναι για το Δήμο Καλαμάτας, με τις δύο από αυτές να αφορούν στον επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυναμική», Παναγιώτη Χειλά και τον αδελφό του Βασίλειο.

Οι τέσσερις δεν παρουσιάσθηκαν στις ορκωμοσίες που πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα σε Καλαμάτα και Πύλο.

Δήμος Καλαμάτας
Σύμφωνα με τις διαπιστωτικές πράξεις του γραμματέα της Αποκεντρωμένης, γίνεται αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου Καλαμάτας του Παναγιώτη Χειλά του Θεοδώρου.

Σε έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη, αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος σύμβουλος δεν παρέστη στην ορκωμοσία που πραγματοποιήθηκε, επικαλούμενος λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Ωστόσο, ο δήμαρχος Καλαμάτας έκρινε μη αποδεκτούς τους επικαλούμενους λόγους αδυναμίας προσέλευσης και θεωρεί αδικαιολόγητη τη μη προσέλευσή του για ορκωμοσία.

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένης επισημαίνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, Παναγιώτης Χειλάς του Θεοδώρου, δεν αποποιήθηκε της εκλογής του μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το νόμο και οι επικαλούμενοι λόγοι αδυναμίας προσέλευσης για ορκωμοσία κρίθηκαν μη αποδεκτοί, γι’ αυτό κηρύσσεται έκπτωτος.

Η Αποκεντρωμένη διατάσσει και την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου Καλαμάτας του Βασιλείου Χειλά του Θεοδώρου, επίσης του συνδυασμού «Νέα Δυναμική», για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Επίσης, σε αυτή την περίπτωση ο δήμαρχος Καλαμάτας έκρινε μη αποδεκτούς τους επικαλούμενους λόγους αδυναμίας προσέλευσης και θεωρεί αδικαιολόγητη τη μη προσέλευσή του για ορκωμοσία.

Τη θέση τους στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο καταλαμβάνουν από τον ίδιο συνδυασμό, «Νέα Δυναμική», οι σύμβουλοι που ακολουθούν σε ψήφους, Ουρανία Κότση και Ιωάννης Βούλγαρης.

Από το αξίωμά του αυτοδίκαια εκπίπτει και ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Άνθειας, Δημήτριος Φλέσσας του Ηλία. Όπως αναφέρεται στη διαπιστωτική πράξη, ο συγκεκριμένος, ενώ κλήθηκε νομίμως προς ορκωμοσία, δεν παρέστη προς τούτο, χωρίς να κάνει επίκληση λόγων αντικειμενικής αδυναμίας, και χωρίς να αποποιηθεί της εκλογής του εντός της προθεσμίας που τίθεται από το νόμο.

Δήμος Πύλου-Νέστορος
Τέλος, με διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης γίνεται αυτοδίκαιη έκπτωση του συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ρωμανού του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Ιωάννη Παναγιωτάτου του Νικολάου, λόγω μη εμφάνισης για ορκωμοσία, χωρίς να κάνει επίκληση λόγων αντικειμενικής αδυναμίας, και χωρίς να αποποιηθεί της εκλογής του μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το νόμο. Ωστόσο, από τις 14 Δεκεμβρίου είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση παραίτησής του.

Της Βίκυς Βετουλάκη