ΕΛΓΟ Δήμητρα: Από την Κυπαρισσία ξεκινούν τα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Από την Κυπαρισσία ξεκινούν  τα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών

Ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2024 η υλοποίηση 819 προγραμμάτων κατάρτισης για νέους αγρότες, διάρκειας 150 ωρών έκαστο.

Στις καταρτίσεις θα συμμετάσχουν 14.627 δικαιούχοι νέοι αγρότες από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους της 3ης προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 14.295.950 ευρώ.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε πανελλαδική κλίμακα στις 38 δομές αγροτικής κατάρτισης, τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Οργανισμού, τα οποία διαθέτουν σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό.

Στην υλοποίησή τους θα συμμετέχουν εκπαιδευτές από το επικαιροποιημένο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την επιστημονική τους γνώση, την επαγγελματική εμπειρία και είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία τους μαθησιακούς στόχους.

Μέσω των ποιοτικά αναβαθμισμένων προγραμμάτων κατάρτισης προωθείται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσφέρονται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, για να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες αγρότες να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγροτικού επαγγέλματος, να ενσωματώνουν την καινοτομία, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να ανταποκριθούν στο ρόλο του αγρότη-επιχειρηματία.

Για να καλύπτουν  τις ανάγκες των νέων αγροτών ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, τα προγράμματα κατάρτισης χωρίζονται σε  τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία.

Η κατανομή των δικαιούχων

Η κατανομή των δικαιούχων με βάση την κατεύθυνση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης είναι: Φυτική Παραγωγή: 9.963 δικαιούχοι.  Ζωική Παραγωγή: 3.867 δικαιούχοι. Μελισσοκομία: 897 δικαιούχοι.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια 150 ώρες, από τις οποίες οι τουλάχιστον 30 αφορούν πρακτική εξάσκηση στο πεδίο. Μετά την ολοκλήρωσή τους οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου 2024 έως τις 15 Μαρτίου 2024. Στην περιοχή της Μεσσηνίας θα ξεκινήσουν από την Κυπαρισσία.