Λιμάνι Καλαμάτας: Θέσεις πρόσδεσης σκαφών και παραχώρηση χερσαίων χώρων

Λιμάνι Καλαμάτας: Θέσεις πρόσδεσης σκαφών  και παραχώρηση χερσαίων χώρων

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Ανδρέας Καραγιάννης, γνωστοποίησε τα εξής:

Α. Θέσεις πρόσδεσης σκαφών

Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, καθώς και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών – αναψυχής, που ενδιαφέρονται για θέση πρόσδεσης σκάφους, εντός λιμένα Καλαμάτας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 27210-24362) έως και τις 31/01/2024, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία, η οποία συμπληρώνεται στην Υπηρεσία. 2) Φωτοαντίγραφο άδειας πλόων ή πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης και άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Β. Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για το έτος 2024

Οι ενδιαφερόμενοι (καταστηματάρχες και λοιποί) που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2024 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 27210-24362), έως 15 Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία). 2) Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος. 3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 4) Μισθωτήριο συμβόλαιο

Με το πέρας της προθεσμίας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες για το έτος 2024.