Μαντάς σε Κικίλια για μόνιμο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Πεταλίδι: «Καίριας σημασίας η άμεση αναβάθμιση και η στελεχιακή ενίσχυση»

Μαντάς σε Κικίλια για μόνιμο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στο Πεταλίδι: «Καίριας σημασίας η άμεση  αναβάθμιση και η στελεχιακή ενίσχυση»

Η ανάγκη να δημιουργηθεί Μόνιμο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Πεταλίδι, με στόχο την καλύτερη κάλυψη της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας και τη ταχύτερη ανταπόκριση της Πυροσβεστικής στα αστικά και δασικά συμβάντα της περιοχής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Μεσσηνίας, Περικλή Μαντά, με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Μαντάς είχε τη δυνατότητα να συζητήσει αναλυτικά με τον υπουργό σχετικά με τις ιδιαίτερες προτεραιότητες και ανάγκες που υφίστανται στο Πυροσβεστικό Σώμα στη Μεσσηνία. Παράλληλα, προώθησε και υποστήριξε το αίτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας (ΕΥΠΣ Μεσσηνίας) αναφορικά με την αναβάθμιση του εθελοντικού κλιμακίου του Πυροσβεστικού Σώματος που ήδη λειτουργεί στο Πεταλίδι, σε μόνιμο κλιμάκιο, κάτι που δύναται να ενισχύσει περαιτέρω στελεχιακά το Πυροσβεστικό Σώμα.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Μαντά, η αναβάθμιση του κλιμακίου είναι σε θέση να βελτιώσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πυροσβεστικής στην περιοχή, τόσο λόγω της εγγύτητάς του στο οδικό δίκτυο και στις πόλεις της Κορώνης και της Πύλου όσο και λόγω των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν εξαιτίας της εκεί σημαντικής τουριστικής ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, με την αναβάθμιση του κλιμακίου επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργία συνολικά για την Πυροσβεστική στη Μεσσηνία, αφού ενισχύεται αποτελεσματικά η στελέχωση της υπηρεσίας, αλλά και διασφαλίζεται ότι οι πυροσβέστες θα είναι για περισσότερο χρόνο διαθέσιμοι στις υπηρεσίες τους, αφού θα μειωθούν οι χρονοβόρες μετακινήσεις εντός του νομού.

Από την πλευρά του, ο κ. Κικίλιας συμφώνησε αναφορικά με το θετικό αντίκτυπο που δύναται να έχει η αναβάθμιση του εθελοντικού κλιμακίου του Πεταλιδίου σε μόνιμο, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα προωθήσει άμεσα το αίτημα προς εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς και εφόσον είναι δυνατόν, να δρομολογηθεί. Επίσης, στάθηκε στην καλή πορεία που διαπιστώνεται για το Πυροσβεστικό Σώμα Μεσσηνίας, μέσα από τη ταχεία ανταπόκριση της υπηρεσίας στα πολλαπλά συμβάντα και την καίρια και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

«Εκπόνηση νέου προγράμματος στήριξης των εθελοντικών ομάδων και του εθελοντισμού»

Τέλος, κατά τη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την προώθηση του εθελοντισμού και την περαιτέρω ανάπτυξη των διαφόρων εθελοντικών ομάδων που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Για το σκοπό αυτό εκπονείται ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης και δράσεων, η εκκίνηση του οποίο προγραμματίζεται να γίνει στη Μεσσηνία το επόμενο διάστημα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κρίσεων στην Πυροσβεστική.