Μορφή λαμβάνει η μεταλλική κερκίδα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Μορφή λαμβάνει η μεταλλική  κερκίδα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Το υπό εξέλιξη έργο της κατασκευής της μεταλλικής κερκίδας 2.000 θέσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας επισκέφτηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος χθες, λαμβάνοντας ενημέρωση για την πορεία της εκτέλεσης των εργασιών.

Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται με ικανοποιητικό ρυθμό, ενώ με την τοποθέτηση των μεταλλικών στοιχείων έχει αρχίσει να λαμβάνει μορφή μέρος της κερκίδας.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Ολοκλήρωση Κατασκευής Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας» περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και αποχέτευσης ομβρίων, συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.