Νέα παράταση για το έργο βελτίωσης στο δρόμο Κορώνη – Βασιλίτσι

Νέα παράταση για το έργο  βελτίωσης στο δρόμο Κορώνη – Βασιλίτσι

Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής

Η πέμπτη παράταση εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 13η επαρχιακή οδό, τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι», προϋπολογισμού  1.000.000 ευρώ.

Ανάδοχος είναι ο εργολάβος Ευστάθιος Τζικάκης και εκτελεί το έργο με έκπτωση 39,15%. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν στις 19/5/2023 και από τότε δόθηκαν τέσσερις παρατάσεις, ενώ τώρα εγκρίθηκε και πέμπτη μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Πρόοδος εργασιών

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της 13ης επαρχιακής οδού από τη διασταύρωση της Κορώνης έως τη Φοινικούντα και συγκεκριμένα εργασίες κατασκευής επενδεδυμένων τάφρων και ερεισμάτων, εργασίες ανανέωσης του ασφαλτοτάπητα, καθώς και εργασίες σήμανσης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες διαμόρφωσης ερείσματος σε μήκος 150 μ. στην περιοχή μετά τη διασταύρωση της Κορώνης, ανανέωσης ασφαλτοτάπητα με αντιολισθηρή στρώση σε μήκος 2,50 χλμ. περίπου και ανανέωσης ασφαλτοτάπητα σε μήκος 1 χλμ. περίπου στο τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι, καθώς και εργασίες σήμανσης, όπως διαγράμμιση οδοστρώματος στα τμήματα που ανακατασκευάστηκε ο ασφαλτοτάπητας, και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ορίων ταχύτητας. Συνολικά έχει εκτελεστεί το 80% των εργασιών.

Παράταση

Το Μάιο η αρμόδια υπηρεσία έδωσε εντολή στον ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες ανανέωσης του ασφαλτοτάπητα κατά τμήματα της οδού από τη διασταύρωση προς Κορώνη έως το Βασιλίτσι. Στην εντολή περιλαμβάνονταν και εργασίες απόξεσης του ασφαλτοτάπητα, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη.

Ο ανάδοχος προχώρησε άμεσα στην εκτέλεση των ζητούμενων ασφαλτικών εργασιών, σύμφωνα με την εντολή που του δόθηκε. Τις δε εργασίες ολοκλήρωσε από τον Ιούλιο.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, από την οποία θα προκύψουν και οι υπολειπόμενες διαθέσιμες ποσότητες των εργασιών προς εκτέλεση για την ολοκλήρωσή του. Αυτός είναι και ο λόγος της νέας παράτασης που εγκρίθηκε.

Της Βίκυς Βετουλάκη