Οι εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας στην ΠΕΔ και στον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας στην ΠΕΔ και στον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αναδείχθηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου και στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Από την πλειοψηφία αναδείχθηκαν 8 εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, ενώ αυτοδικαίως ως εκ του αξιώματός του μετέχει ο δήμαρχος. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος πρότεινε και από τα μέλη της πλειοψηφίας εξελέγησαν οι εξής 8 εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ: Σαράντος Μαρινάκης, Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος, Αναστάσιος Σκοπετέας, Ιάκωβος Περρωτής, Παναγιώτα (Πιπίνα) Κουμάντου, Παντελής Δρούγας, Ανδρέας Καραγιάννης και Σωτήριος Κριτσωτάκης.

Από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας αναδείχθηκαν κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας: από το συνδυασμό «Καλαμάτα Μετά» οι Βασίλειος Τζαμουράνης, Δημήτριος Φαββατάς και Σπυρίδων Χανδρινός. Από το συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας» ο Δημήτριος Οικονομάκος και από το συνδυασμό «Νέα Δυναμική» η Ουρανία Κότση.

Στο ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας αναδείχθηκαν ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, από την πλειοψηφία ο Ηλίας Κουτίβας και από τη μειοψηφία ο Δημήτριος Φαββατάς.