Σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

Σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο Καλαμάτας

Επιθεώρηση στο μικτό αεροδρόμιο της Καλαμάτας το 1ο τρίμηνο του 2024

Η ασφάλεια των αεροδρομίων, ανάμεσά τους κι αυτό της Καλαμάτας, ήταν το θέμα ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χαράλαμπος Μαμουλάκης.

Στην ερώτηση απάντησε στη Βουλή ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Επίπεδο ασφάλειας
Κατά την πρωτολογία του, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι η ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου το υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, εργάζεται μεθοδικά και εντατικά.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός τόνισε ότι η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της 14ης Ιουλίου 2023, έχει ήδη απαντηθεί. «Για τα 10 αεροδρόμια εντός πεδίου εφαρμογής του Βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, όπου απαιτείται πιστοποιητικό EASA, και το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει από 31 Δεκεμβρίου 2017, καθώς και για το φορέα λειτουργίας τους, αυτόν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η διαδικασία πιστοποίησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατόπιν σχετικών αιτημάτων της ΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΑ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: Υποβολή αίτησης πιστοποίησης κατά EASA [29-06-2022] για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροδρομίου για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Μήλου, Σύρου, Χίου και Σητείας, καθώς και για τη μετατροπή του πιστοποιητικού του αεροδρομίου Ηρακλείου. Η συμπληρωματική υποβολή στοιχείων [13-09-2023] στην αίτηση πιστοποίησης για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Χίου.

Υποβολή αίτησης [13-09-2023] για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα λειτουργίας των αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρπάθου, Κυθήρων, Λήμνου, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Χίου, στην ΥΠΑ.

Υποβολή αίτησης [13-09-2023] για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροδρομίου για τους Κρατικούς Αερολιμένες Καρπάθου και Λήμνου», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Επιθεωρήσεις
Ακολούθως σημείωσε ότι έως ότου επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η ΑΠΑ προέβη σε επιτόπιες επιθεωρήσεις 20 αεροδρομίων διαχείρισης της ΥΠΑ, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ, η οποία είναι και ο φορέας λειτουργίας τους.

Τα ευρήματα των επιθεωρήσεων έχουν διαβιβαστεί στην ΥΠΑ, η οποία έχει καταθέσει τα Σχέδια Διορθωτικών Ενεργειών στην ΑΠΑ, σύμφωνα με τα οποία καθορίζονται οι ενέργειες για την αποκατάστασή τους και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους.

«Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες και πιο σημαντικές διορθωτικές ενέργειες, ενώ παρακολουθείται στενά η πρόοδος υλοποίησης και των υπολοίπων. Οι υπόλοιπες σημαντικές διορθωτικές ενέργειες είναι προγραμματισμένες, καθώς αφορούν, π.χ., σε διαγραμμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών, και σε επαναληπτική εκπαίδευση προσωπικού που έχει καταχωρηθεί ανά αεροδρόμιο και έχει χρόνο αποκατάστασης ευρήματος έως τέλος Φεβρουαρίου 2024», υπογράμμισε ο υπουργός.

Συνέχισε, δε, λέγοντας ότι έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας στην ΥΠΑ, η οποία παρακολουθεί και ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τη Διοίκηση της ΥΠΑ για την κατάσταση των ευρημάτων και την πρόοδο των διορθωτικών ενεργειών.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας
Για τα τέσσερα στρατιωτικά αεροδρόμια και συγκεκριμένα αυτά του Αράξου, της Καλαμάτας, της Νέας Αγχιάλου και της Σκύρου, στα οποία πραγματοποιούνται πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών, τόνισε πως έχουν ήδη καθοριστεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με συνεργασία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ενώ το ΓΕΑ έχει αναλάβει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και λοιπών εποπτικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας ΑΠΑ και ΓΕΑ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διενέργεια εκπαίδευσης από την ΑΠΑ προς το ΓΕΑ για την προετοιμασία του στρατιωτικού προσωπικού το οποίο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων στα υπόψη στρατιωτικά αεροδρόμια. Επιπρόσθετα, το εν λόγω προσωπικό συμμετείχε ως παρατηρητής σε δύο προγραμματισμένες επιθεωρήσεις πολιτικών αεροδρομίων οι οποίες διενεργήθηκαν από κλιμάκια επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας τον Οκτώβριο του 2023.

Ως απόρροια αυτών, κλιμάκιο του ΓΕΑ διενήργησε επιθεώρηση στο μικτής χρήσης αεροδρόμιο του Αράξου, τον Οκτώβριο του 2023, ενώ τα λοιπά τρία, ανάμεσά τους κι αυτό της Καλαμάτας, έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιθεώρησης το οποίο θα ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2024.

Για όλα τα άλλα αεροδρόμια ευθύνης λειτουργίας ΥΠΑ ή μικτής χρήσης δεν απαιτείται πιστοποιητικό EASA, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ τα 14 αεροδρόμια διαχείρισης Fraport είναι ήδη πιστοποιημένα.

Τέλος, κατά τη δευτερολογία του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η επιθεώρηση της ΑΠΑ που έγινε το Δεκέμβριο από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), στους τομείς των αεροδρομίων, της αεροναυτιλίας και των πτητικών προτύπων, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εταιρειών, την αξιοπλοΐα αεροσκαφών, την αδειοδότηση χειριστών αεροσκαφών κ.λπ., καθώς και στους τομείς οργάνωσης και νομοθεσίας, ολοκληρώθηκε με θετικά – για τη χώρα – αποτελέσματα.

Η Ελλάδα, δε, αύξησε τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων από το 69,1% στο 74,9%, όταν παγκοσμίως – ο μέσος όρος – βρίσκεται στο 69,3%.
Β.Β.