Σε Υποστράτηγο προήχθη ο Ηλίας Αξιοτόπουλος

Σε Υποστράτηγο προήχθη ο Ηλίας Αξιοτόπουλος

Συνεχίζονται οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία που αφορούν, αυτή τη φορά, τους ανώτατους αξιωματικούς με τον βαθμό του ταξίαρχου, με τον Μεσσήνιο Ηλία Αξιοτόπουλο να προάγεται από γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Πελοποννήσου στο βαθμό του υποστράτηγου, έπειτα από πρόταση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα:

  • Ακόμα, προάγονται, σύμφωνα με το εδάφιο πέμπτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. Καραμανλής Ιωάννης του Γεωργίου

2. Παναγιώτης του Ιωάννη

3. Σκούρας Ιωάννης του Δημητρίου

4. Καρανάσιος Θωμάς του Κωνσταντίνου

5. Σπυριδάκης Νικόλαος του Ιωάννη

6. Μπαρμπούτης Αριστείδης του Κωνσταντίνου

7. Σταγάκης Μαρίνος του Ευαγγέλου

8. Κωστάζος Πρωτοσίλαος του Μιχαήλ

9. Παυλόπουλος Πέτρος του Χρήστου

10. Τσαπικούνης Ανδρέας του Νικολάου

11. Μανώλης Ευάγγελος του Νικολάου

12. Αξιοτόπουλος Ηλίας του Αθανασίου

13. Θερμογιάννη Παναγιώτα του Γεωργίου

14. Νικολακόπουλος Σωτήριος του Κωνσταντίνου

15. Ντουΐτσης Φώτιος του Αστερίου

16. Τζήμας Γεώργιος του Κωνσταντίνου

17. Λάσκος Σπυρίδων του Ιωάννη

18. Θάνος Λουκάς του Θεοδώρου

19. Σεβδυνίδης Μιχαήλ του Λεωνίδα

  • Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τo εδάφιο τρίτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αποστρατευθούν μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα:

1. Αδαμίδης Γεώργιος του Χρήστου

2. Μάνδαλος Παναγιώτης του Μιχαήλ

3. Καραΐσκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου

4. Αλεξάκης Μιλτιάδης του Ιωάννη

5. Μηλιώτης Χρήστος του Δημητρίου

6. Νικολάου Νικόλαος του Γρηγορίου

7. Τετράδης Χαράλαμπος του Δημητρίου

8. Καρτάλης Παναγιώτης του Γεωργίου

9. Μουντζούρης Βασίλειος του Δημητρίου

10. Καλαμπόκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου

11. Σταματέλλος Ιωάννης του Σπυρίδωνα

12. Βάμβουκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου

13. Χαβδούλας Απόστολος του Παναγιώτη

14. Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Στεφάνου

  • Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο έκτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα αποστρατευθούν μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα:

1. Κεσελίδης Σταύρος του Θεμιστοκλή

2. Δάβαλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου

3. Κεβόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

  • Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο τρίτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 3 του άρθρου 38 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, ο Ταξίαρχος Ειδικών Καθηκόντων – Υγειονομικός – Ιατρός της Ελληνικής Αστυνομίας Τζαλοκώστας Βασίλειος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.227775), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα.